Endokrinolohiya at Metabolismo

Pelvis | Endokrinolohiya at Metabolismo (Medicine Field)


Paglalarawan

Ang pag-aaral na nababahala sa biosynthesis, imbakan, kimika, at sikolohikal na pagganap ng hormona at mga selula sa glandula ng endokrina at tisyu na naglalabas sa kanila ay tinatawag na Endokrinolohiya. Ang metabolismo ay hanay ng mga reaksyong kemikal na nangyayari sa mga selula ng mga organismong nabubuhay upang masuportahan ang buhay.

Binubuo ng maraming glandula ang sistemang endokrino, sa lahat at iba’t ibang bahagi ng katawan na naglalabas ng mga hormon na direkta sa dugo kaysa sa isang maliit na sistema ng tubo.

May maraming iba’t ibang pagganap at aksyon ng kalakaran ang mga hormon; Maaaring makaapekto sa maraming iba’t ibang punterya na organo ang isang hormone at ang isang pinunteryang organo ay makakaapekto sa isa o higit pang hormona. Tinukoy nina Bayliss at Starling na, upang mauri ang isang hormon, dapat magawa ng organo ang isang kemikal, na pakawalan sa dugo, at mailipat ng dugo sa kalapit na organo upang gawin ang tiyak na pagganap nito.

Maaari ring sumangguni ang Metabolismo sa lahat ng kemikal na reaksyon na nangyayari sa buhay na organismo, kasama ang pagtunaw at paglipat ng substansiya sa iba’t ibang bahagi ng magkakaibang selula, sa alinmang kaso na hanap ng mga reaksyon sa loob ng selula na tinatawag bilang intermedyaryong metabolism. Karaniwan itong hinahati sa dalawang kategorya. Sinisira ng katabolismo ang organikong baga, halimbawa ang pag-aani ng enerhiya sa respirasyon sa katawan. Gumagamit ng enerhiya ang anabolismo para gawin ang bahagi ng mga selula tulad ng protino at nucleic asido.

Organisado sa mga metabolikong daanan ang Kemikal reaksyon ng metabolismo, na kung saan nagbabago ang isang kemikal sa pamamagitan ng isang serye ng mga hakbang papunta sa isa pang kemikal, sa pamamagitan ng pagkasunod-sunod ng ensaym. Pinapayagan ng ensaym ang regulasyon ng metabolikong daanan na tumutugon sa pagbabago ng kapaliran ng selula o senyas mula sa mga ibang selula.

Espesyalisasyon

Isang espesyal na sinanay na doctor ang Endokrinolohista. Sila ay nagsusuri ng sakit na nakakaapekto sa glandula. Alam nila kung paano gamutin ang kondisyon na karaniwang komplikado at kasama ang maraming sistema ng katawan. Isasangguni ka ng iyong primaryang dockor na tagapangalaga sa isang endokrinolohista kapag may problema sa sistemang endokrina.

Pagsusuri, Paggamot, Benepisyo

Sa maraming kaso, walang sintomas o kaunting sapat na hindi nangangailangan ng paggamot ang sakit sa endokrina. Kapag ang sintomas nito ay nakakainis, karaniwan itong magagamot sa pag-ayos ng hindi balanseng hormona. Madalas itong ginagawa sa pamamagitan ng sintetikong administrasyon ng hormona. Sa kaso tulad ng prolactinoma, na ang paglaki ay responsable sa mga sintomas, operasyon o radiyasyon terapiya ay maaaring kailangan. ...You can connect with us directly at anytime

You can connect with us through any social network (LinkedIn, Facebook, X/Twitter) - or else Easy & Quick way to connect via email us at « contact@iValueHealth.NET ».