Pangkalahatang Pagsasanay


Heneral at iba | Pangkalahatang Pagsasanay (Medicine Field)


Paglalarawan

Ang Pangkalahatang pagsasanay ay lumang termino sa komprehensibong pag-aalagang medikal anuman ang edad ng pasyente o pagkakaroon ng isang kondisyon na kailangan ng serbisyo ng isang espesyalista. Ang terminong ito ay napalitan na ngayon ng “Pagsasanay sa Pamilya”.

Espesyalisasyon

Ang Pangkalahatang Dalubhasa (GP) ay isang medikal na dalubhasa sa paggamot ng talamak at malalang sakit at nagbibigay ng pang-iwas na pag-alaga at edukasyon sa kalusugan sa lahat anuman ang kanilang edad o kasarian. Mayroon silang partikular na kasanayan sa paggamot ng tao na maraming isyu sa kalusugan at comorbidities.

Ang Pangkalahatang pagsasanay ay isang mahalagang bahagi ng medikal na pag-aalaga sa lahat ng bansa. Ang pangkalahatang dalubhasa ang unang punto ng kontak sa karamihan ng serbisyong medikal. Ang karamihan ng mga gawain ay isinasagawa sa panahon ng konsultasyon, sa operasyon, at pagbisita sa bahay. Ang pangkalahatang kasanayan ay pinapayagan ang indibidwal na doktor na makapili ng malawak kung saan gustong magsanay, at kung sino at paano.

Ang mga tampok na gumagawa ng pangkalahatang pagsasanay ay naiiba sa mga ospital o espesyalista-batay na medikal na pagsasanay kasama ang: unang kontak, pamamaraan ng pagsusuri, maagang pagsusuri ng banta sa buhay at seryosong sakit, pagpapatuloy at kakayahang magamit ang pangangalaga, personal na pag-alaga, pangangalaga ng talamak at malalang sakit, domiciliary na pangangalaga, emerhensiyang pangangalaga (paggamot sa bahay o pagpapatuloy), pangangalaga ng pamilya, palliative na pangangalaga (sa bahay), pag-iwas na pag-aalaga, saklwa ng promosyon sa kalusugan, holistic na diskarte, koordinasyon ng pangangalaga sa kalusugan. Ang kakanyahan ng pangkalahatang pagsasanay ay pagpapatulog ng pag-aalaga.

Ang Pangkalahatang Dalubhasa ay nagbibigay ng isang ganap na spektrum ng pangangalaga sa loob ng lokal na komunidad: pagharap sa mga problema na kadalasan ay pinaghalong pisikal, sikolohikal at sosyal na bahagi. Lalo silang makikipagtulungan sa mga pangkat ng ibang propesyon, tumutulong at hinihikayat ang pasyente na panagutan ang sarili nilang kalusugan.

Ang pangkalahatang dalubhasa ay mayroong malawak na kaalamang medikal na kondisyon upang magawang masuri ang problema at magpasya sa mga angkop na kurso ng aksyon. Alam nila kung paano at kailan mamamagitan, sa pamamagitan ng paggamot, pag-iwas at edukasyon, upang itaguyod ang kalusugan ng kanilang mga pasyente at pamilya. ...