Pisikal na Gamot at Rehabilitasyon


Heneral at iba | Pisikal na Gamot at Rehabilitasyon (Medicine Field)


Paglalarawan

Ang Pisikal na gamot at rehabilitasyon ay sangay ng medisina na naglalayong magpahusay at maibalik ang pagganap na kakayahan at kalidad ng buhay sa mga may pisikal na depekto o disabilidad.

Espesyalisasyon

Ang Saykayatrya ay medikal na espesyalidad na pakikitungo sa Rehabilitasyon ng taong may sakit sa motor na paggalaw. Ang sikayatrista ay nakikipag-ugnayan sa pangkat ng rehabilitasyon, na binubuo ng maraming propesyonal mula sa kani-kanilang espesyalidad. Tinutulungan ang pasyente na magsagawa ng komprehensibong pagsasanay, hustong paggamit sa trans-pagdidisplina na modelo ng pag-aalaga.

Pagsusuri, Paggamot at Mga Benepisyo

Ang mga doktor sa rehabilitasyon ay kailangan ng oras upang tumpak ang pinangalingan ng isang sakit. Ang kanilang partikular na kasangkapan sa pagsusuri ay pareho sa ginagamit ng ibang doktor (medikal na kasaysayan, pisikal na pagsusuri, at pag-aaral ng imahe), dagdag pa sa mga espesyal na pamamaraan sa electrodiagnostic medisina tulad ng electromygraphy (EMG), pag-aaral sa pagpapadaloy ng ugat, at potensyal na somatosensory evoked. Ang mga pamamaraan ay makakatulong sa doktor sa rehabilitasyon na suriin ang kondisyon na sanhi ng sakit, panghihina, at pamamanhid.

Ang rehabilitasyon ay kasama ang mahabang-terminong pag-aalaga sa pasyente na may sakit sa sentral na sistema ng utak, tulad ng pinsala sa utak, pinsala sa gulugod, at stroke. Pasyenteng may amputasyon at ortopedik na pinsala ay inaalagaan rin. Ang doktor sa panloob na rehab yunit ay trabaho na pamahalaan ang pag-aalaga sa pasyente at makipagtulungan sa pangkat ng terapist at ibang kawani para sagarin ang pagganap ng pasyente. Bagamat ang paggamit ng interbensyon ay hindi magagamot ang pasyente, ang layunin ng programang rehabilitasyon ay makuha ang pinakamataas na antas ng kalayaan ng kanilang pasyente, isinaalang-alang ang kanilang kakayahan at adhikain sa buhay. ...