Radyolohiya, Pagsusuri, Nukleyar


Heneral at iba | Radyolohiya, Pagsusuri, Nukleyar (Medicine Field)


Paglalarawan

Isang medikal na espesyalidad na gumagamit ng imahe para sa parehong pagsusuri at paggamot ng sakit na nakikita sa katawan ng tao ang Radyolohiya. Ang Interbensyonal na radyolohiya ay ang pagsasagawa ng (karaniwang mababang pagsalakay) medikal na pamamaraan kasama ang gabay ng paglalarawan sa teknolohiya.

Ang radyolohiyang pagsusuri ay ang proseso ng paggawa ng imahe ng katawan, mga organo, at ibang panloob na istraktura kasama ang panlabas na radiyasyon. Ito ay pamamaraan na kasama ang paggamit ng tubo ng X-ray na naglalabas ng radiyasyon, radionuclide, utrasonographic na aparato, at radiofrequency sa elektromagnetikong radiyasyon. Ang pamamaraang ito ay karaniwang hindi-nagsasalakay, ibig sabihin, hindi pinapasok ng katawan ang anumang kagamitan o biniyak para sa pag-imahe. Gayon pa man, ang ilang mga pamamaraan ay nahahalo sa mga radyolohiyang pagsusuri at pamamaraan na mayroong kaunting pagsakalay na pamamaraan upang masuri at magamot ang kondisyon. Bilang karagdagan, ang pagsusuring radyolohiya ay kadalsang ginagamit upang makatulong sa panahon ng mababang operasyong nasasalakay.

Maraming iba’t ibang pagsusuri at pamamaraan ang isinasagawa sa nukleyar na medisina. Ang paglalarawan ay nasasangkot sa administrasyon sa pasyente mula sa radyoparmasyutikong bumuo ng sangkap sa pagkakaugnay ng tiyak na tisyu ng katawan na may tatak na radyoaktibo na tracer. Samantalang ang anatomikal na detalye ay limitado sa ganitong mga pag-aaral, ang nukleyar na medisina ay kapaki-pakinabang sa pagpapakita ng pisyolohikal na paggawa. Ang mabuting pagsusuri ay ginagamit sa pag-iiksamen, pamamahala, at paggamot ng mga medikal na sakit at mga karamdaman.

Ang pagtatamo ng radyolohikal na imahe ay ginagamit sa pamamagitan ng modalities na mga paglalarawan: Pangangatawan (payak), radyograpia, Fluoroscopy, Interbensiyonal radyolohiya, Kinompute na Tomograpiya (CT), Ultrasound, Magnetikong resonance ng imahe (MRI), Nukleyar na Medisina, Tele-radyolohiya. Ang imahe ng nukleyar medisina ay pwede ipagpatong kasama ang kinompute na tomography (CT) o magnetikong resonance ng imahe (MRI) sa maraming sentro para makagawa ng espesyal na tanawin. Pinapayagan ng mga tanawing ito ang impormasyon mula sa dalawang magkaibang pagsusuri na may kaugnayan at ma-interpreta ang isang imahe, na hahantong sa mas wastong impormasyon at tiyak na pagsusuri. Sa kasalukuyan, ang PET/MRI ay isang umuusbong na teknolohiya sa imahe, subalit hindi pa kaagad magagamit. ...