Kalakasan ng Katawan at Medisina sa Isports


Heneral at iba | Kalakasan ng Katawan at Medisina sa Isports (Medicine Field)


Paglalarawan

Ang sangay ng medisina na may kinalaman sa pisikal na kaangkupan, paggamot at pag-iwas sa pinsalang may kaugnay sa isports at ehersisyo ay mailalarawan bilang Medisina sa Isports. Kahit na ang mga koponan ng isports ay may nagtatrabahong grupo ng mga doktor sa maraming taon, ito ay mula pa noong ika-dalawampung (20) siglo na ang Isports at Medisina sa Ehersisyo ay lumitaw bilang natatanging entidad sa pangangalaga sa kalusugan.

Espesyalisyon

Ang pagkakaroon ng tungkulin sa medisina sa isports na kasama ang pag-trabaho sa mga karaniwang malakas o aktibong tao sa dalawang malaking lugar: Ang pagpapabuti sa pamumuhay o pagpapabuti ng pagganap at Pag-iwas sa Pinsala o pag-galing. Makakatulong sa mga indibwal upang makamit ang pinakamabuting kalagayan ng kalusugan at mga layunin sa pagganap ang layunin ng propesyonal sa medisina ng isports.

Pagsusuri, Paggamot at Mga Benepisyo

Nagiging lalong mahalaga Ang konsepto ng Ehersiyo bilang Malakas na kasangkapasn. Ginagawa ang medikal na pagsusuri ng pasyenteng co-morbidities sa pamamagitan ng pagsusuri ng ehersisyo at pagbibigay ng inireresetang ehersisyo, kasama ang nakakaganyak na programa at klase ng ehersisyo.

Binubuo ng dalawang magkaungay na konsepto ang pisikal na kaangkupan: Pangkalahatang Kaangkupan (isang estado ng kalakasan at Kaginhawaan), at tiyak na kaangkupan (isang nakatuong gawain ng Paglalarawan batay sa kakayahang magsagawa ng partikular na aspeto ng isports o mga trabaho). Karaniwang nakakamtan ang pisikal na kaangkupan sa pamamagitan ng wastong nutrisyon, ehersisyo at sapat na pahinga. Sa kasalukuyang konteksto, ito ay itinuturing na sukatan ng kakayahan ng katawan na kumilos ng mas mahusay at epektibo sa pagtatrabaho at paglilibang na aktibidad, para maging mas malakas, para labanan ang hyperkinetic na sakit, at matugunan ang mga sitwasyong pang-emerhensiya.

Marami ang mga benepisyo ng pagiging pisikal na aktibo na kinabibilangan ng: pagbawas sa panganib ng labis na timbang, pagbawas sa panganib ng sakit sa puso, diyabetis, pagbawas sa panganib ng kanser, kalamnan at kalusugan ng buto at kalusugang pangkaisipan. ...