Odontolohiya

Bibig | Odontolohiya (Medicine Field)


Paglalarawan

Kilala bilang sangay ng agham ang Odontolohiya o dentistri sa pagbabahala sa anatomiya, pag-unlad at mga sakit sa pambibig na guwang, mga bahaging maxillofacial at katabi nito at mga istrakturang nauungay at ang kanilang epekto sa katawan ng tao.

Espesyalisasyon

Sumasaklaw sa mga lugar ng dentistri ang Odontolohiya at itinatag nito ang malawak na kaalaman, samakatuwid ay mayroong mga iba’t ibang espesyalidad tulad ng: Panlahat na Dentista – nagbibigay sila ng malawak na serbisyo para sa buong pamilya; Endodontist – sila ay dalubhasa sa mga sakit at pinsala sa sapal ng ngipin at nagbibigay ng serbisyo tulad ng pagsusuri sa ugat ng ngipin; Pambibig na patologo – nagsusuri sa mga sakit ng bibig mula sa pag-aaaral ng halimbawang tisyu; Pambibig na Nag-oopera – tinatanggal ang nakakaapektong ngipin at inaayos ang bali ng panga at ibang pinsala sa istraktura ng buto na matatagpuan sa bibig; Orthodontist – inaayos ang hindi pantay na ngipin at panga, karaniwan sa paglalagay ng braces; Pediyatrikong dentista – dalubhasa sila sa mga bata at adolesente; Periodontist – gumagamot sa mga sakit sa tisyu na nakapalibot at nakasuporta sa ngipin; Prosthodontists – dalubhasa sa pag-balik ng likas na ngipin at / o pagpalit sa mga nawawalang ngipin ng korona, tulay, pustiso, mga implant at iba pang mga pamamaraan.

Sa likas ng kanilang pangkalahatang pagsasanay, maaari nilang isagawa ang karamihan sa mga pagsusuri sa ngipin tulad ng pagpapanumbalik (pag-pasta, korona, tulay), prostetiko (pustiso), endodontic (ugat ng ngipin) terapi, periodontal (gilagid) terapi, at exodontia (pagbunto ng ngipin), pati ang pagganap ng paggamot, radyograph (x-rays) at dyagnosis. Maaaring magreseta ang mga dentista ng gamot katulad ng antibiyotiko, sedatibo, at ibang gamot para mapamahalaan ang pasyente.

Hinihikayat din ang wastong kalinisan at regular na pagpapasuri sa propesyonal na paglilinis at pagsusuri nang sa gayon ay makaiwas sa mga sakit sa bibig. ...You can connect with us directly at anytime

You can connect with us through any social network (LinkedIn, Facebook, X/Twitter) - or else Easy & Quick way to connect via email us at « contact@iValueHealth.NET ».