Optalmolohiya

Mata | Optalmolohiya (Medicine Field)


Paglalarawan

Ang Optalmolohiya ay medikal na espesyalidad na pakikitungo sa mga sakit ng mata.

Espesyalisasyon

Ang optalmologo ay isang espesyalista sa parehong medikal at operasyon sa problema ng mata at maaaring piliin ng optalmolohiya ang subspesyalidad na pakikitungo sa mga tiyak na sakit o sakit sa tiyak na parte ng mata. Ang optalmologo ay nagbibigay ng rutina sa serbisyo ng pangangalaga sa paningin tulad ng inireseta na salamin sa mata at mga contact lens.

Ang Optometris at optiko ay mga propesyonal sa pangangalaga ng mata, ngunit ang mga ito ay medikal na doktor. Ang Optometris ay karaniwang nagbibigay ng rutina sa serbisyo ng pangangalaga ng mata, nagrereseta ng salamin at saktong contact lens. Ang Optometris ay hindi maaaring magsagawa ng kahit anong uri ng operasyon. Ang Optiko ay nagbibigay ng salamin sa mata, ngunit hindi nagsasagawa ng pagsusuri sa mata.

Mga Sintomas at Sakit

Ang mga sintomas sa kondisyon ng mata ay nag-iiba at depende sa kalakip na kondisyon. Ang sintomas ng kondisyon sa mata ay kasama ang: pagdurugo o naglalabas mula sa mata, tuyong mata, iritasyon sa mata o sakit, pamamaga ng talukap ng mata, mataas ang sensitibo sa ilaw, sakit ng ulo, mataas na produksyon ng luha at nagluluhang mata, makating mata, pamumula at pananakit ng mata. Ang pinsala sa mata o impeksyon ay maaaring may kasamang pamamaga at sakit.

Ang Karaniwang kondisyon sa mata ay: Edad-kaugnay na pagkabulok ng macular (AMD), Allergies, Amblyopia (Tamad na mata), Astigmatism, Bakteryal Keratitis, Blepharitis, Katarata, Conjunctivitis (Kulay rosas na Mata), Natanggal at napunit na retina, Diyabetik Retinopathy, Tuyong mata, Mga Lumulutang at Kumikislap, Glaucoma, Mababang Paningin, Myopia (Malapit na Paningin), Presbyopia (tumatandang mata), Stye. Sa kaso ng iba, ang sanhi ng kondisyon sa mata ay hindi alam, ngunit ang sanhi ay nagbabago dipende sa uri ng kondisyon sa mata at sa kasong indibidwal.

Ang ilang mga kadahilanan ang dagdag panganib sa pagkakaroon ng kondisyon sa mata at ang mga ito ay: edad na mas matanda sa 60, diyabetis, pinsala sa mata, kasaysayan ng pamilya sa kondisyon ng mata, tulad ng katarata, glaucoma, o pagkabulok ng macular, kasama ang kontak isports na maaaring humantong sa pinsala sa mata at paninigarilyo. ...You can connect with us directly at anytime

You can connect with us through any social network (LinkedIn, Facebook, X/Twitter) - or else Easy & Quick way to connect via email us at « contact@iValueHealth.NET ».