Alerhiya at Imyunolohiya


Heneral at iba | Alerhiya at Imyunolohiya (Medicine Field)


Paglalarawan

Kumakatawan ang alerhiya sa abnormal na tugon ng sistema ng immune sa katawan sa ilang mga uri ng mga panlabas na substansiya na kung saan ang katawan ay nakipag-ugnayan. Sangay ng biyomedikal na agham ang imyunolohiya na sumasaklaw na tumutukoy sa pag-aaral sa lahat ng aspeto ng sistema ng immune. Tinatawag na allergen ang substansiya na sanhi ng reaksyon.

Espesyalisasyon

Ang mga doktor na nagsanay sa pag-iwas, pagsuri, pamamahala, at paggamot ng allergic na sakit ay tinatawag na mga allergist/immunologo. Sila ay may karapatang mamahala ng mga sakit sa sistema ng immune (allergies, hika, nakuhang immunodeficiency at autoimmune na sakit).

Mga Sintomas at Sakit

Kabilang sa mga pinaka-karaniwang sintomas ng immunolohiya ay ang: hindi pag-gana ng sistema ng immune sa imyunolohikal na sakit, pisikal, kemikal, at pisyolohikal na katangian ng mga sangkap ng sistema ng immune na in vitro, in situ, at in vivo. Nagreresulta ito sa mga sakit sa autoimmune, pamamaga na sakit at kanser. Karaniwang kasama nito ay ang Hashimotos thyroiditis, rayuma, diyabetis mellitus, at sistemikong lupus erythematosus.

Isa sa apat na anyo ng sobrang sensitibo at karaniwang pormal na tawagin bilang uri (o kagyat) na sobrang sensitibo ay ang alerhiya. Pumapasok ang allergens sa katawan ng tao mula sa mata, daluyan ng hangin, o ng balat at maaaring humantong sa iba’t ibang uri sintomas tulad ng: pag-ubo, kahirapan sa paghinga; pagkakaroon ng pantal; pangangati ng ilong, mata, lalamunan, o balat; pantal; presyon sa sinus; pag-bahing; pamumula ng mata, at paghingal. Hindi kaagad magpapakita ng anumang sintomas ang paunang kontak sa allergen. Gayunman, sa oras na ang sistema ng immune ay magsimulang bumuo ng antibodies sa allergen at ang darating na pakikipag-ugnayan sa allergen ay magbubunsod ng dramatikong pag-tugon. Nag-iiba mula sa kaunting pag-bahing mula sa kahirapan sa paghinga, pagkagulat, at pagkamatay ang pag-tugon sa mga allergens. Maaaring mailalagay sa dalawang pangunahing kategorya ang panganib na dahilan sa allergy. Ito ay ang hukbo at pang-kapaligirang salik. Kasama ang pagmamana, kasarian, lahi at eda sa hukbong mga kadahilanan. Ang pagbago sa pagkalantad ng nahawang sakit simula bata pa, polusyon sa kapaligiran, antas ng allergen, at pagbabago sa diyeta ay ang apat na pangunahing kandidato sa kapaligiran

Pagsusuri, Paggamot at Mga Benepisyo

Ang iba’t ibang mga uri pagsusuri ay umiiral para magamot ang allergic na kondisyon. Kasama na dito ang paglalagay ng posibleng allergens sa balat at ang paghahanap ng reaksyon tulad ng pamamaga. Maaari ding gawin ang pagsusuri ng dugo para hanapin ang tiyak na allergen na IgE. Maaaring gawin upang suriin ang sakit sa autoimmune ang pagsusuri sa laboratoryo at nakadepende sa mga partikular na sakit na pinaghihinalaan ng doktor na meron ang tao subalit ang autoantibody ay karaniwang kasama sa pagsusuri pati na rin ang iksamen...