Factive


Oscient Pharmaceuticals | Factive (Medication)


Desc:

Ang Factive/gemifloxacin ay ginagamit upang gamutin ang iba't ibang mga impeksyon sa bakterya. Ang gamot na ito ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na quinolone antibiotics. Gumagana ito sa pamamagitan ng paghinto ng paglaki ng bakterya. Ang antibiotic na ito ay gumagamot lamang sa mga impeksyon sa bakterya. ...

Side Effect:

Itigil ang paggamit ng Factive/gemifloxacin at tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang narandan na isang seryosong epekto tulad ng:sobrang pagkahilo, pagkakahimatay o pagkawala ng malay, pagbilis ng tibok ng puso; biglang pagkaramdam ng sakit, pag-snap o popping tunog, pasa, pamamaga, pagtigas, o pagkawala ng paggalaw sa alinman sa iyong mga kasukasuan; pagtatae na basa o may dugo; pagkalito, guni-guni, depresyon, hindi pangkaraniwang na kaisipan o pag-uugali; seizure (kombulsyon); pagsakit ng ulo, singsing sa iyong mga tainga, pagkahilo, pagduduwal, problema sa paningin, sakit sa likod ng iyong mga mata; maputla o dilaw na balat, madilim na kulay na ihi, lagnat, panghihina ng katawan; sakit sa itaas na bahagi ng tiyan, pagkawala ng gana sa pagkain, dumi ng kulay na luad, paninilaw ng balat o mata; pagwala o pag-ihi ng mas kaunti kaysa sa dati; madaling magkapasa o pagdurugo; pamamanhid, paghapdi, o hindi pangkaraniwang sakit kahit saan sa iyong katawan; ang unang tanda ng anumang pantal sa balat, gaano man kaluma; o malubhang reaksyon ng balat - lagnat, namamagang lalamunan, pamamaga sa iyong mukha o dila, paghapdi ng iyong mga mata, sakit sa balat, na sinundan ng isang pula o lilang balat na pantal na kumakalat (lalo na sa mukha o itaas na katawan) at nagiging sanhi ng pamumula at pagbabalat. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga alerdyi. Iwasan ang pag-inom ng mga sumusunod na gamot sa loob ng 3 oras bago o 2 oras pagkatapos mong inumin ang Factive/gemifloxacin. Ang iba pang mga gamot ay maaaring ibaba ang pagiging epektibo ng Factuve kapag ito ay pinagsabay-sabay:antacids na naglalaman ng magnesium o aluminum (tulad ng Maalox, Mylanta, o Rolaids); ang gamot sa ulser na sucralfate (Carafate); didanosine (Videx) powder o chewable na tableta; o suplemento na bitamina o mineral na naglalaman ng iron o zinc. Iwasan ang pagkakalantad sa sikat ng araw o taning bed. Ang Factive ay maaaring magpabilis ng pagkasunburn. Magsuot ng proteksiyon na damit at gumamit ng sunscreen (SPF 30 o mas mataas) kapag nasa labas ka. Ang gemifloxacin ay maaaring makaapekto sa iyong pag-iisip o reaksyon. Mag-ingat kung nagmamaneho o gumagawa ng anumang bagay na nangangailangan ng pagiging alerto. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...