Famciclovir


Novartis | Famciclovir (Medication)


Desc:

Ang Famciclovir ay isang kontra biral na droga. Pinapabagal nito ang pagtubo at pagkalat ng mga herpes birus nang sa gayon ang katawan ay malabanan ang impeksuon. Ang Famciclovir ay hindi naggagamot ng herpes, ngunit ito ay nakakapagbawas ng sintomas ng mga impeksyon. Ginagamit ang Famciclovir sa paggamot ng mga impeksyon dulot ng birus na herpes, kasama na ang herpes sa mga ari, sipon na sakit, at shingles. Walang gamot para sa herpes at famciclovir ay hindi nakakaiwas para sayo mula sa pagkakaroon ng mga sintomas na nakaabang. ...

Side Effect:

Sakit sa ulo, pagduduwal, at pagtatae ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o lumala, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kaaga. Tandaan na ang iyong doktor ay nagreseta ng gamot dahil hinusgahan muna nya na ang benepisyong iyong matatanggap ay mas madami kaysa sa mga peligro ng mga epekto. Maraming mga tao ang gumagamit ng medikasyong ito ang di nagkaroon ng mga malalang epekto. Sabihin sa iyong doktor kaagad kung alinman sa mga ito ang malamang ngunit seryosong mga epekto ang naganap: pagbabago sa pag-iisip/kalagayan (tulad ng pagkainis, mabagal na pag-iisip , pagka-tuliro, halusinasyon), pagkahilo, pagka-antok. Abisuhan kaagad ang iyong doktor kung alinman sa mga ito ay bibihira ngunit seryosong mga epekto ang naganap: pagbabago sa dami ng ihi, paninilaw ng mata/balat, madaling pagkapasa/pagdurugo. Sobrang seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay malamang, ngunit humanap ng agarang atensyong medikal kung ito ay naganap. Mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi ay maaaring kasama: pantal, pangagngati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/ lalamunan), malubhang pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Ang Herpes na impeksyon ay nakamamatay at maaari kang makaimpek ng iba pang mga tao, kahit na habang ikaw ay ginagamot ng famciclovir. Iwasan hayaan ang mga naapektuhan mga parte na mahawaan ang ibang tao. Iwasan ang paghawak sa mga naimpek na parte at hawakan ang mga mata. Hugasan ng palagi ang iyong mga kamay upang maiwasan ang pagpasa ng mga impeksyon sa ibang mga tao. Hindi nakakaiwas ang Famciclovir mula sa pagkalat ng birus sa iba. Iwasan ang pakikipagtalik o paggamit ng latex condom upang maiwasan ang pagkalat ng birus sa iba. And medikasyong ito ay maaaring makasira ng iyong pag-iisip o reaksyon. Mag-ingat kung ikaw ay nagmamaneho o gumagawa ng anuman na nangangailangan sayo ng pagkaalerto. ...