Famvir


Novartis | Famvir (Medication)


Desc:

Ang Famvir/famciclovir ay ipinahiwatig na gamot para sa acute herpes zoster infection at upang mabawasan ang panahon ng di-kaginhawaan sa postherpetic neuralgia, na maaaring mangyari sa mga pasyente na isinasaalang-alang ang panganib na magkaroon ng ganitong komplikasyon. Famvir/famciclovir ay ipinahiwatig na para sa panggamot ng acute genital herpes at recurring genital herpes. Famciclovir ay isang anti-viral drug na aktibo laban sa mga Herpes virus, kasama na ang herpes simplex 1 at 2 (cold sores at genital herpes) at varicella-zoster (shingles at chickenpox). Ito ay kabilang sa isang uri ng gamot na tinatawag na “nucleoside analogs” na ginagaya ang isa sa mga nabuong bloke ng DNA. Pinahihinto nito ang pagkalat ng herpes virus sa katawan sa pamamagitan ng pagpigil sa pagkopya ng viral DNA na kinakailangan upang dumami ang mga virus. ...

Side Effect:

Ipinakita ng mga pag-aaral na ang famciclovir ay may magandang epekto sa mga pasyente. Sa mga klinikal pag-aaral iniulat ang sakit sa ulo at pagduduwal. Sa kabuuan, ang mga ito ay banayad lamang o katamtaman at nangyayari kasama ang kaparehong insidente sa mga pasyenteng nakararanas ng epekto ng placebo. Sa mga estudyante ng post-marketing naiulat na bibihira, pagsusuka, pagkahilo, halusinasyon; guni-guni, at pagkalitong kondisyon, higit sa lahat sa mga matatanda. ...

Precaution:

Espesyal na atensyon ay nararapat na ibigay sa mga pasyenteng nakararanas ng may kapansanan sa paggana ng bato (impared renal function) at maaaring kinakailangan ang pag-sasaayos ng kanilang dosis. Wala namang espesyal na pag-iingat ang kinakailangan para sa mga matatandang pasyente o para sa mga may kapansanan/sakit sa atay (impared liver). Genital herpes ay isang sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, ang panganib na mahawa ng ganitong sakit ay mataas sa panahon ng malalang karamdaman. Ang mga pasyente ay nararapat na ihinto ang anumang pakikipagtalik kapag nakikitaan na ng mga sintomas, kahit na sinimulan na ang antiviral na paggamot. Sa paggagamot kasama ang mga antiviral na panglunas , ang kadalasan nitong virus ay mahalagang mabawasan. Gaano man, ang panganib na maipasa ito ay posible, kahit teoretikal man lamang. Kung gayon, ang mga pasyente ay nararapat na iwasan ang anumang pakikipagtalik sa pamamagitan ng angkop na mga hakbang. ...