Fastin


GlaxoSmithKline | Fastin (Medication)


Desc:

Ang Fastin/Phentermine hydrochloride ay nakapahiwatig sa management of exogenous obesity bilang isang maikling termino (ilang mga linggo) nakadaragdag sa pagbabawas ng timbang base sa paghihigpit ng calorie. Phentermine hydrochloride ay hindi inirerekomenda para gamitin sa mga batang nasa edad labing-dalawang taong gulang pababa (under 12 years of age). Ang pangangasiwa ng isang kapsula (30 mg) araw-araw ay napag-alamang sapat sa kawalan ng ganang kumain salabing-dalawa hanggang labing-apat na oras (12-14 hours). Isang kapsula at halos dalawang oras (2 hours) pagkatapos mag-umagahan para makontrol ang gana sa pagkain. Iwasan ang pag-inom ng gamot sa alanganing oras sa gabi dahil sa posibilidad ng insomnia. ...

Side Effect:

Panunuyo ng bibig, hindi kanais-nais na panlasa, pagtatae, konstipasyon, at iba pang may kinalaman sa sakit sa tyan; mabilis na pagtibok, tachycardia, pagtaas ng presyon ng dugo, labis na pagpapasigl, kabagabagan, pagkahilo, hindi pagkakatulog, pagkaramdam ng sobrang tuwa (Euphoria), pagkaramdam ng sobrang kalungkutan (Dysphoria), panginginig, sakit sa ulo; bibihirang mga sikosis sa inirekumendang dosis. Kasabay na paggamit ng alkohol nang may phentermine hydrochloride ay maaaring magresulta sa kasalungat na reaksyon ng gamot. Fastin/Phentermine Hydrochloride ay maaaring makapinsala sa abilidad ng pasyenteng makatawag-pansin sa mga may potensyal na gawaing mapanganib tulad ng pagpapatakbo ng makinarya o pagma-maneho ng motorsiklo. ...

Precaution:

Maaaring mabawasan ng Fastin ang hypotensive effect (lubhang pagkababa ng presyon ng dugo) ng guanethidine. Ibayong pag-iingat ay dapat isagawa sa pagreseta ng Phentermine Hydrochloride kahit para sa mga pasyenteng may banayad na hypertension. Ang mga kinakailangan ng Insulin sa Diabetes Mellitus ay maaaring mabago na nauugnay sa paggamit ng Fastin/Phentermine Hydrochloride at ang kasabay na gawaing pagdidiyeta. Paggamit ng Fastin sa mga kababaihan o mga maaaring maging/buntis, at para sa mga unang tatlong buwan (first tri-mester) ng pagbubuntis, ay kinakailangang potensyal na benepisyo ay timbangin laban sa posibleng panganib ng ina at ng sanggol. ...