Fentora


Cephalon | Fentora (Medication)


Desc:

Ang Fentora ay inilalaan na gagamitin lamang sa pangangalaga ng mga pasyenteng may kanser na tolerant o hindi natatalaban o naaapektuhan sa opioid at sa pamamagitan lamang ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na may kaalaman at may kasanayan sa paggamit ng mga opioid ng Iskedyul II upang gamutin ang sakit sa kanser. Ang mga pasyente ay dapat manatili sa around-the-clock o RTC na mga opioid habang kumukuha ng Fentora. Ang Fentora ay ginagamit para sa pamamahala ng sobrang sakit sa anumang parte bg mga pasyente na may kanser 18 taong gulang pataas na tumatanggap at tolerant sa around-the-clock o RTC na opioid therapy para sa kanilang pinagbabatayan na patuloy na sakit sa kanser. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang sinusunod na salungat na mga kaganapan na nakikita sa Fentora ay karaniwang mga opioid side effects. Ang mga epekto ng opioid ay dapat na inaasahan at pinamamahalaan nang naaayon. Nababawasan ang hemoglobin, nadadagdagan ang glucose ng dugo, nababawasan ang hematocrit, nababawasan ang bilang ng platelet; pagkabalisa, pagkasira ng loob, euphoric na pakiramdam o sobrang saya, guni-guni, nerbiyos; stomatitis, tuyong bibig, dyspepsia, sakit sa itaas na bahagi tiyan, paglaki ng tiyan, dysphagia o hirap sa pagkain, pagsakit ng gilagid, problema sa tiyan, gastroesophageal, reflux disease, glossodynia, ulser sa bibig ay maaaring mangyari. ...

Precaution:

Dahil ang makapangyarihang mga opioid ay maaaring maging sanhi ng depresyon sa paghinga, gumamit ng Fentora nang may pag-iingat sa mga pasyente na may chronic obatructive pulmonary disease o mga kondisyong medikal na naghahatid sa kanila sa depresyon o problema sa paghinga. Ang depresyon ng paghinga ay maaaring mangyari sa mga pasyente na may pinagbabatayan na mga karamdaman sa paghinga at mga matatanda o mga mahihinang pasyente, na karaniwang sumusunod sa mga malalaking paunang dosis sa mga pasyente na ipioid non-tolerant, o kapag ang mga opioid ay ibinibigay kasabay ng iba pang mga gamot na nakakaapekto sa paghinga. ...