Ferralet Plus


Mission Pharmacal Company | Ferralet Plus (Medication)


Desc:

Ang Ferralet Plus ay kombinasyong gamot na ginagamit bilang isang suplementong pangdiyeta upang mapigilan o gamutin ang kakulangan sa iron. Ang Iron ay isang importanteng mineral na ginagamit ng mga pulang selula ng dugo upang mag dala ng oxygen sa buong katawan. Pinapabuti ng ‘ascorbic acid (bitamina C)’ ang pagsipsip ng iron mula sa tiyan. ...

Side Effect:

Karamihan ay gumagamit nitong gamot na may kasamang minimal o walang mga epekto. Mga paghilab sa tiyan ay maaaring mangyari. Ang kulay ng dumi ay maaring maging mas matingkad dahil sa iron. Huwag ma-alarma. Kung nakakapansin ng iba pang epekto na hindi nakalista sa itaas, makipag-ugnayan saiyong doktor o parmasyutiko. Aksidenteng labis na dosis ng mga produktong may iron ay ang pangunahing dahilan ng nakamamatay na pagkalason sa mga batang may gulang na anim (6) na taon pababa. Panatilihing huwag maabot ito ng mga bata. Kung nagkaroon ng aksidente sa labis na dosis, humingi ng agarang medikal na atensyon o tumawag sa isang sentro ng pagkontrol ng lason. ...

Precaution:

Huwag uminom ng Ferralet Plus/Ferrous Sulfate (iron) nang walang pag konsulta sa doktor kung ikaw ay may: ulser, kolitis, sakit sa bituka. Kung ang iyong partikular na tatak ng iron na suplemento ay naglalaman din ng ‘folic acid’, siguraduhing sabihin din ito saiyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay mayroong kakulangan sa bitamina B12 (pernicious anemia) bago inumin ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...