Fibrinolysin w, dnase - topical ointment


Unknown / Multiple | Fibrinolysin w, dnase - topical ointment (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay nasisira at nakakatulong sa pag-alis ng mga patay na balat at tisyu upang hikayatin ang paggaling ng mga sugat. Ito ay ginagamit upang mahikayat ang paggaling ng mga sugat gaya nang paso, ulser, sugat sa pag-opera, pagtutuli o episiotomy. Ang Fibrinolysin ay isang enzyme na nagmula sa plasma ng orihinal na bovine o kinuha mula sa kultura ng mga bakterya. Ito ay ginagamit lamang ng lokal at eksklusibo kasama ang enzyme desoxyribonuclease (nakuha mula sa bovine pancreas). ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay maaaring pansamantalang maging sanhi ng pamumula sa parte. Kung ito’y nagpatuloy o nakakaabala na, ipabatid ito sa iyong doktor. Kung nakakapansin ng iba pang epekto na hindi nakalista sa itaas, makipag-ugnayan saiyong doktor o parmasyutiko...

Precaution:

Bago gamitin ang medisinang ito, ipaalam muna sa’yong doktor kung ikaw ay may kahit anong alerdyi. Sabihan ang iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng iba pang medisina. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...