Flatulex


Bayer Schering Pharma AG | Flatulex (Medication)


Desc:

Ang Flatulex ay ginagamit upang mapagaan ang presyon, pamamaga, at gas sa digestive tract. Ito ay maaari ring magamit para sa iba pang kundisyong tulad ng natukoy ng iyong doktor. Ang gamot na ito ay isang kontra-utot at maabsorbang kombinasyon. Gumagana ito sa pamamagitan ng paghiwalay ng mga bula ng gas, kung saan mas madaling alisin ang gas. Gayunpaman, ‘Simethicone’ ay isang pangontra-utot na gamot. Ito ay gumagana sa tiyan at bituka upang palitan ang ibabaw na tensyon ng mga bula ng gas, na nagbibigay-daan sa kanilang pagkasira at pagbuo ng mas malaking mga bula. Sa ganitong paraan, pinaniniwalaan na ang gas ay maaaring alisin ng mas madali sa pamamagitan ng ‘beliching’ o ‘passing flatus’. ...

Side Effect:

Walang mga ulat ng anumang mga epekto dahil sa gamot na ito. Ngunit, ipaalam padin sa ‘yong doktor kung ikaw ay nakararanas ng anumang hindi kanais-nais na epekto sa panahong ng paggagamot nito. Ang napakaseryosong reaksyong alerdyi sa produktong ito ay bibihira. Subalit, humingi ng agarang atensyong medical kung nakakapansin ng alinman sa mga sumusunod na sintomas ng matinding reaksyong alerdyi: pantal (rash), pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, at hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Ang ilang mga kondisyong medikal ay maaaring gamitan ng Flatulex. Sabihin sa itong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay may kahit anong kondisyong medikal, lalo na kung ang mga sumusunod ay mayroon sa iyo: kung ikaw ay buntis, nagbabalak na magbuntis, o nagpapasuso; kung ikaw ay gumagamit ng ibang reseta o di-neresetang gamot, herbal na preparasyon, o suplementong pangdiyeta kung ikaw ay mayroong alerdyi sa mga medisina, pagkain, o iba pang mga materyales. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...