Flaxseed


Pharmacia Limited | Flaxseed (Medication)


Desc:

Ang flaxseed ay ginamit para sa tibi. Ginamit din ito para sa pagkontrol ng mga antas ng kolesterol at asukal sa dugo sa katawan. Ang ilang mga produktong herbal / diet supplement ay natagpuan na naglalaman ng posibleng mapanganib na mga impurities / additives. ...

Side Effect:

Ang pagduduwal, bloating, pakiramdam na puno ng gas ang katawan, heartburn, o pagtatae ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o lumala, agad na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko. Agad na mahpakonsulta sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto nito:malubhang sakit sa tiyan, matagalang hindi pagdumi pagkatapos kunin ang produktong ito. Bihira lamang ang isang napaka-seryosong reaksiyong alerdyi sa produktong ito. Gayunpaman, maghanap kaagad ng medikal na atensyon kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), malubhang pagkahilo, problema sa paghinga. Hindi ito kumpleto na listahan ng posibleng mga epekto. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:sakit sa bato, colitis, o problema sa tiyan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...