Flextra - 650


Poly Pharmaceuticals | Flextra - 650 (Medication)


Desc:

Ang Flextra - 650/Acetaminophen at Phenyltoloxamine ay isang kombinasyong gamot na ginagamit upang gamutin ang sipon, pagbahing, at sakit o lagnat na sanhi ng karaniwang sipon, trangkaso, o pana-panahong alerdyi. Ang Acetaminophen ay isang pantanggal ng sakit at isang pampababa ng lagnat. Ang Phenyltoloxamine ay isang ‘antihistamine’ na binabawasan ang mga epekto ng natural na kemikal na histamine sa katawan. Ang histamine ay maaaring gumawa ng mga sintomas ng pagbahing, pangangati, maluha-luhang mata, at sipon. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epekto na maaaring mangyari tulad ng pagka-antok o pagduwal. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nanatili o lumala, ipagbigay-alam kaagad ito sa iyong doktor. Sabihan kaagad ang iyong doktor kung anuman sa mga hindi malaman ngunit malubhang epektong ito ang nangyari: pamumula ng balat, pamamaga, paulit-ulit na lagnat, hindi pangkaraniwang kahinaan. Sabihin agad sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng pinsala sa atay: matinding pagduwal, namumutlang mga mata o balat, maitim na ihi, sakit sa tiyan, labis na kapaguran. ...

Precaution:

Huwag uminom ng gamot na ito nang walang payo ng doktor kung mayroon kang sakit na alkohol sa atay (sirosis) o kung uminom ka ng higit sa 3 mga inuming nakalalasing bawat araw. Maaaring hindi ka makainom ng gamot na naglalaman ng ‘acetaminophen’. Tanungin ang isang doktor o parmasyutiko kung ligtas para sa iyo na uminom ng gamot na ito kung mayroon kang sakit sa atay o bato, dyabetis, glawkoma, mga problema sa pag-ihi, isang lumaking prosteyt, sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, isang ulser sa tiyan, o isang labis na aktibong teroydeo. Huwag uminom ng sobra sa gamot na ito kaysa sa inirerekumenda. Ang labis na dosis ng acetaminophen ay maaaring makapinsala sa iyong atay o maging sanhi ng pagkamatay. Iwasang uminom ng alak. Maaari itong dagdagan ang iyong panganib na mapinsala sa atay habang kumukuha ng acetaminophen. Tanungin ang isang doktor o parmasyutiko bago gumamit ng anumang iba pang sipon, alerdyi, sakit, o gamot sa pagtulog. Ang Acetaminophen (minsan dinaglat bilang APAP) ay naglalaman ng maraming mga kumbinasyon na gamot. Ang pag-inom ng pinagsama-samang mga produkto ay maaaring maging sanhi upang makakuha ng masyadong dami ng acetaminophen na maaaring humantong sa isang nakamamatay na labis na dosis. Suriin ang pakete upang makita kung ang isang gamot ay naglalaman ng acetaminophen o APAP. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...