Flonase


GlaxoSmithKline | Flonase (Medication)


Desc:

Ang Flonase/Fluticasone ay isang sintetikong steroid ng pamilya ng glucocorticoid ng mga gamot na ginagamit para sa paggamot ng mga kondisyong alerhiya na may kinalaman sa ilong. Ginagaya ng Fluticasone ang natural na nilalabas na hormon na ginawa ng mga adrenal glandula, cortisol o hydrocortisone. Pinipigilan nito ang paglabas ng mga sangkap sa katawan na sanhi ng pamamaga. Ginagamit ang ‘flonase nasal spray’ upang gamutin ang mga sintomas ng ilong tulad ng baradong-ilong, pagbahing, at sipon na sanhi ng pana-panahon o buong taong mga alerdyi. Ang Flonase ay para sa mga matatanda at bata na hindi bababa sa 2 taong gulang. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang epekto na nauugnay sa fluticasone ay sakit ng ulo, impeksyon sa lalamunan, pangangati ng ilong, pagbahing, ubo, pagduwal, pagsusuka, at mga pagdugo ng ilong. Ang mga sobrang sensitibong reaksyong tulad ng pantal sa balat, pangangati, pamamaga ng mukha, at anaphylaxis ay maaaring mangyari. Ang ilang mga bata ay maaaring makaranas ng kakulangan sa paglaki kapag gumagamit ng Flonase. ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang Flonase kung ikaw ay alerdyi sa ‘fluticasone nasal’, o kung kumukuha ka rin ng ‘ritonavir’ (Norvir, Kaletra). Bago gamitin ang Flonase, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang glawkoma o katarata, sakit sa atay, dyabetis, herpes simpleks birus ng iyong mga mata, tuberkulosis o anumang iba pang impeksyon, sugat o ulser sa loob ng iyong ilong, o kung kamakailan lamang ay may pinsala ka o operasyon sa/ang iyong ilong. Maaari itong tumagal ng hanggang sa maraming araw ng paggamit ng Flonase bago mapabuti ang iyong mga sintomas. Sabihan ang iyong doktor kung ang mga sintomas ay hindi bumubuti pagkatapos ng isang linggo ng paggamot. Ang Flonase ay maaaring magpababa ng mga selula ng dugo na makakatulong sa iyong katawan na labanan ang mga impeksyon. Iwasang mapalapit sa mga taong may sakit o may impeksyon. Tawagan ang iyong doktor para sa paggamot sa pag-iwas kung mahantad ka sa bulutong-tubig o tigdas. Ang mga kundisyong ito ay maaaring maging seryoso o nakamamatay sa mga taong gumagamit ng Flonase. Itapon ang gamot pagkatapos mong gumamit ng 120 spray, kahit na may natitira pang gamot sa bote. Huwag ibigay ang gamot na ito sa isang batang mas bata sa 2 taong gulang nang walang payo medikal. Ang gamot na Steroid ay maaaring makaapekto sa paglaki ng mga bata. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...