Florinef


Bristol-Myers Squibb | Florinef (Medication)


Desc:

Ang Florinef/Fludrocortisone acetate ay para sa partyal na pagpalit na terapy para sa primarya at sekondaryang adrenocortical na kakulangan sa sakit na Addison at para sa paggamot ng ‘salt-losing adrenogenital syndrome’. Ang nirerekumendang dosis para sa paggamot ng salt-losing adrenogenital syndrome ay 0. 1 mg hanggang 0. 2 mg ng Florinef/Fludrocortisone acetate kada araw. ...

Side Effect:

Kahinaan ng kalamnan, steroid myopahty, kawalan ng bigat sa kalamnan, osteoporosis, pagkompak ng bali ng mga walang buto na buto, aseptic na nekrosis ng femoral at humeral na mga ulo, pathologic na bali ng mahabang buto, at likas na bali, mga kombulsyon, pagtaas ng intracranial na presyon na may papilledema (pseudotumor cerebri) karaniwan pagkatapos ng paggamot, vertigo, sakit sa ulom at malubhang disturbansya sa pagiisip ay maaaring maganap. Iba pang kasalungat na mga reaksyon na maaaring mangyari sumusunod sa administrasyon ng corticosteroid ay necrotizing angitis, thrombophlebitis, aggravation o pagmask ng mga impeksyion, insomnia, syncopal episodes, and anaphylactoid na reaksyon. ...

Precaution:

Mga pagkasira ng bait ay maaaring maipakita kapag ang corticosterois ay nagamit. Ito ay maaaring magmula simula sa euphoria, insomnya, at pagbabago-bago ng kalagayan, pagbabago ng personalidad, at malubhang depresyon hanggang sa prangkang sikotik na manifestasyon. Ang Corticosteroids ay dapat na gamitin na may pagiingat sa mga pasyenteng may di-tukoy na ulser kolitis kung mayroong posibilidad ng nalalapit na pagbubutas, nana, o iba pang impeksyong pyogenic. Natagpuan ang corticosteroids sa gatas ng ina ng nagpapasusong inang nakakatanggap ng sistematikong terapya sa mga gamot na ito. Pag-iingat ay dapat na maisagawa kapag binibigay ang gamot na Florinef/fludrocortisone acetate sa nagpapasusong ina. ...