Fludrocortisone - oral


King Pharmaceuticals | Fludrocortisone - oral (Medication)


Desc:

Ang Fludrocortisone ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na steroid. Pinipigilan ng Fludrocortisone ang paglabas ng mga sangkap sa katawan na sanhi ng pamamaga. Ang Fludrocortisone ay ginagamit upang gamutin ang mga kundisyon kung saan ang katawan ay hindi gumagawa ng sapat na sarili nitong mga steroid, tulad ng sakit na ‘Addison’ (ingles: addison’s disease), at pagkawala ng asin na ‘adrenogenital syndrome’. Ang mga Glucocorticoid ay kinakailangan sa maraming mga paraan upang gumana nang maayos ang katawan. Mahalaga ang mga ito para sa balanse ng asin at tubig at panatilihing normal ang presyon ng dugo. Kailangan din sila upang masira ang mga karbohidrat sa iyong diyeta. ...

Side Effect:

Ang pagkabalisa/sakit sa tiyan, sakit ng ulo, at pagbabago sa pagreregla (hal. , Naantala/hindi regular/kulang na panahon ng pagkakaroon) ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, makipag-ugnay kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malaman ngunit seryosong epekto ang naganap: pagbabago sa hitsura ng balat (hal. , pagbabago ng kulay, pagnipis, mga lugar na mataba), madaling pagdurugo/pagpasa, pagkahilo, mabagal na paggaling ng sugat, mga palatandaan ng impeksyon (hal. , Lagnat, paulit-ulit na namamagang lalamunan, sugat sa balat), sakit ng buto/kasukasuan/kalamnan, sakit ng tiyan/tiyan, pamamaga ng mukha, pamamaga ng mga kamay/paa, matinding pagod, pagka-uhaw/pag-ihi, di pangkaraniwang pagtaas ng timbang, panghihina ng kalamnan. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bibihira ngunit napaka-seryosong epekto ang naganap: mga itim/matingkad na dumi, mga problema sa mata (hal. , Sakit, pamumula, pangit na paningin), malubhang/tuluy-tuloy na sakit ng ulo, mabilis/kabog/hindi regular na tibok ng puso, mga pagbabago sa kaisipan/kalooban (hal. , pagkabalisa, pagkalungkot, pagbabago ng pakiramdam), pag-agaw, pagsusuka na parang mga bakuran ng kape. Ang isang napaka-seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bibihira. ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay alerdyi sa ‘fludrocortisone’, o kung mayroon kang impeksyong fungal saanman sa iyong katawan. Bago kumuha ng fludrocortisone, sabihan ang iyong doktor tungkol sa lahat ng iyong kondisyong medikal, at tungkol sa lahat ng iba pang mga gamot na iyong ginagamit. Maraming iba pang mga sakit na maaaring maapektuhan ng paggamit ng steroid, at maraming iba pang mga gamot na maaaring may kinalaman sa mga steroid. Ang iyong mga pangangailangan sa steroid na gamot ay maaaring magbago kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang stress tulad ng isang malubhang karamdaman, lagnat o impeksyon, o kung mayroon kang operasyon o isang emerhensyang medikal. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa anumang ganitong sitwasyon na nakakaapekto sa iyo sa panahon ng paggamot. Maaaring mapahina ng gamot na Steroid ang iyong immune system, na ginagawang mas madali para sa iyo na makakuha ng impeksyon o lumala na impeksyon na mayroon ka o mayroon ka kamakailan. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa anumang karamdaman o impeksyon na mayroon ka sa loob ng nakaraang ilang linggo. Iwasang mapalapit sa mga taong may sakit o may impeksyon. Tawagan ang iyong doktor para sa paggamot sa pag-iwas kung mahantad ka sa bulutong-tubig o tigdas. Huwag magpabakuna habang kumukuha ka ng fludrocortisone. Ang mga bakuna ay maaaring hindi gumana rin habang kumukuha ka ng isang steroid. Huwag biglaang itigil ang paggamit ng fludrocortisone, o maaari kang magkaroon ng mga hindi kasiya-siyang sintomas sa pag-atras.  ...