Fluor - A - Day


Pharmascience | Fluor - A - Day (Medication)


Desc:

Ang Fluor - A - Day ay para talaga sa isang beses na palagiang paggamit kada-araw na nakakaiwas sa pagkasira/bulok ng ipin sa mga batang pasyente. Matagal nang nakilala na ang paglunok ng tubig na may ‘fluoride’ sa panahon ng pag-unlad/paglago ng ipin ay nagreresulta sa mahalagang pagbawas sa insidente ng pagkakaroon ng sira/bulok sa ipin. Nabuo ang nangunguyang tableta ng Fluor-a-day at mga pampatak upang makapag-bigay ng sistematikong ‘fluoride’ at ‘xylitol’ para magamit bilang suplemento sa mga batang pasyente mula 6 na buwan hanggang 16 na taong gulang sa mga lugar kung saan ang pag-inom ng tubig na naglalaman ng sangkap na fluoride ay hindi sosobra sa 0. 6 ppm F-. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang mga epekto na maaaring kasama: puting mga patse sa ngipin; pagmamarka o paglamlam ng ngipin kung ang nirekumendang dosis ay sumobra; pagduduwal kung ang nirekumendang dosis ay lumabis. ...

Precaution:

Hindi ka nararapat gumamit ng fluoride kung ang lebel ng fluoride sa iyong iniinom na tubig ay mas higit pa sa 0. 7 na parte bawat milyon (ppm). Bago gumamit ng Fluor - A - Day, Sabihin sa iyong dentista at doktor kung ikaw ay nasa mababang asin o walang asin na pagdidiyeta. Ikaw ay maaaring hindi makagamit ng Fluor - A - Day, o ikaw ay maaaring mangailangan ng espesyal na pagsusuri habang ikaw ay gumagamit nito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gumamit ng Fluor - A - Day nang walang payo ng iyong doktor. ...