Fluorometholone - ophthalmic suspension


Bausch & Lomb | Fluorometholone - ophthalmic suspension (Medication)


Desc:

Ang Fluorometholone ay gumagana sa pamamagitan ng pagpaaayos ng sintomas tulad ng pamamaga, pamumula, at pangangati. Ito ay kabilang sa klase ng mga droga na kilala bilang corticosteroids. Ang medikasyong ito ay gingagamit upang gamutin ang mga tiyak na kondisyon sa mata dahilan sa inflamasyon o injury. Isterilize ang mga contact lenses base sa direksyon ng tagapagmanupaktura ng produkto, at suriin kasama ng iyong doktor bago ka magsimula sa paggamit nila ulit. Maghintay ng halos 15 minuto pagkatapos ng kanya kanyang dosis ng pampatak sa mata bago muling magsuot ng mga lense. ...

Side Effect:

Ang napaka seryosong reaksyong alerdyi sa drogang ito ay bibihira. Ngunit, humanap ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay nakararanas ng alinman sa mga sumusunod na sintomas ng seryosong reaksyiong alerdyi: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Pagtusok/pagsunog hapdi ng mga mata ng 1 hanggang 2 minuto at di-matagalang panlalabo ng paningin ay maaaring maganap kapag ikaw ay naglagay ng gamot na ito. Ang medikasyong ito ay maaaring magtago ng mga senyales ng impeksyon sa mata. Ito rin ay maaaring maglagay sa iyo ng mataas na peligro sa pagkakaroon ng impeksyon sa mata, lalo na kapag matagalang paggamit. ...

Precaution:

Sa panahon ng pagbubuntis, ang gamot na ito ay dapat lamang gamitin kung malinaw na kinakailangan. Pag-usapan ang mga peligro at mga benepisuong kasama ang iyong doktor. Hindi pa natitiyak kung ang panggamot sa produktong ito ay naipapasa sa gatas ng ina. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o magsagawa ng kahit anumang aktibidad na nangangailangan ng malinaw na paningin hanggang sa makasigurong kaya itong maisagawa ng ligtas. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaykasayang medikal, lalo na ng: impeksyon sa mata, kamakailan-lamang na operasyon sa mata, katarata, glawkoma (open-angle type), lubhang pagkita sa malapit na bagay (myopia), dyabetis. ...