Flurandrenolide - topical


Unknown / Multiple | Flurandrenolide - topical (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Flurandrenolide upang gamutin ang pangangati, pamumula, pagkatuyo, pag-krust, pag-kaliskis, pamamaga, at kakulangan sa ginhawa ng iba't ibang mga kondisyon sa balat. Ginagamot nito ang pamamaga at pangangating dulot sa ilang mga kundisyon ng balat. Maaari din itong magamit para sa iba pang mga kundisyon tulad ng natutukoy ng iyong doktor. Ang ‘Flurandrenolide Cream’ ay isang pangkasalukuyan na ‘adrenocortical steroid’. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbawas sa pamamaga ng balat. ...

Side Effect:

Ang pagtusok, pagkasunog, pangangati, pangangati, pagkatuyo, o pamumula ng balat ay maaaring mangyari kapag ang teyp ay unang inilapat sa balat. Ang mga epektong ito ay dapat mawala sa loob ng ilang araw habang nag-aayos ang iyong katawan sa gamot. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nananatili o lumala, ipagbigay-alam kaagad ito sa iyong doktor o parmasyutiko. Ipaalam kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malaman ngunit seryosong epekto na nagaganap: strets marks, pagnipis/pag-itim ng balat, tigyawat, sobrang paghaba ng buhok, mga bukol ng buhok (folliculitis). Ang mga impeksyon sa balat ay maaaring maging mas malala kapag gumagamit ng gamot na ito. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung ang pamumula, pamamaga, o pangangati ay hindi bumuti. Bibihira, ito ay posibleng gamot na naabsorba mula sa balat patungo sa daluyan ng dugo. Maaari itong humantong sa mga epekto ng labis na ‘corticosteroid’. Ang mga epektong ito ay mas malamang mangyari sa mga bata, at sa mga taong gumagamit ng gamot na ito sa mahabang panahon o sa malalaking parte ng balat. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung may alinman sa mga sumusunod na epekto na naganap: hindi pangkaraniwang/matinding pagod, pagbawas ng timbang, sakit ng ulo, pamamaga ng bukung-bukong/paa, pagka-uhaw/pag-ihi, mga problema sa paningin. Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/ lalamunan), matinding pagkahilo, paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi gamot na gamot ang iyong iniinom, lalo na ang mga ahente ng kemoterapy ng kanser, iba pang mga pangkasalukuyan na gamot, at bitamina. Ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang impeksyon o mayroon kang dyabetis, glawkoma, katarata, sirkulasyon ng karamdaman, o isang immune disorder. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...