Flur - Rinse


Boehringer Ingelheim | Flur - Rinse (Medication)


Desc:

Ang Flur - Rinse/Sodium Fluoride ay isang mineral na gumagana sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga ngipin at mas mapanlaban sa decay na nagdudulot ng acid at bakterya. Ang gamot na ito ay ipinapahid sa ngipin upang mapigilan ang pagkabulok. Pagkatapos ng pagsisipilyo ng ngippin, ilapat ang 2 punong kutsarita (10 mililitro) ng solusyon sa iyong bunganga, imumog ito nang masigla ng 1 minuto, at idura ito. Upang makuha ang pinakabenepisyo, ikaw ay nararapat na hindi kumain, o uminom, o imumog ang iyong bunganga ng halos 30 minuto pagkatapos gumamit ng solusyon. Huwag lunukin ang medikasyon maliban kung dinirekta ito sa iyo ng iyong dentista/doktor. ...

Side Effect:

Ang napakaseryosong reaksyong alerdyi sa drogang ito ay bibihira. Ngunit, humanap ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay nakakapansin ng anuman sa mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi, kasama ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), malubhang pagkahilo, hirap sa paghinga. Sabihin sa iyong dentista/doktor kaagad kung ikaw ay nakararanas ng anuman mga pagbabago sa kulay o hitsura ng iyong ngipin. ...

Precaution:

Ang mga bata ay maaaring maging mas sensitibo sa mga epekto ng gamot na ito,lalo na kung nalunok nila ito. Bago gamitin ang Flur-Rinse, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay mayroong mga alerhiya. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...