Fluvastatin


Novartis | Fluvastatin (Medication)


Desc:

Ang Fluvastatin ay nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na HMG CoA reductase inhibitors, o statins. Binabawasan ng Fluvastatin ang antas ng masamang kolesterol (low-density lipoprotein, o LDL) at triglycerides sa dugo, habang pinapataas ang antas ng mabuting kolesterol (high-density lipoprotein, o HDL). Ginagamit ang Fluvastatin upang gamutin ang mataas na kolesterol sa mga may sapat na gulang at bata na hindi bababa sa 10 taong gulang. Ang pagbaba ng iyong kolesterol ay maaaring makatulong na maiwasan ang sakit sa puso at pagtigas ng mga ugat, mga kundisyon na maaaring humantong sa atake sa puso, strok, at vascular na sakit. ...

Side Effect:

Ang mga maliliit na epekto ay kinabibilangan ng konstipasyon, pagtatae, pagkapagod, gas, heartburn, sakit ng ulo, hindi pagkakatulog, at magkasamang sakit. Ang mga pangunahing epekto ay kasama ang pananakit ng tiyan o pulikat, malabo ang paningin, pagkahilo, madaling magka-pasa o pagdurugo, pangangati, pananakit ng kalamnan o pulikat, pantal, at pamumula ng balat o mata. Ang pamamaga ng mga kalamnan na sanhi ng statins ay maaaring humantong sa isang seryosong pagkasira ng mga selula ng kalamnan na tinatawag na ‘rhabdomyolysis’. Ang Rhabdomyolysis ay sanhi ng paglabas ng kalamnan protina (myoglobin) sa dugo. Ang Myoglobin ay maaaring maging sanhi ng pagkabigo ng bato at maging ng pagkamatay. Kapag ginamit nang nag-iisa, ang mga statin ay nagdudulot ng rhabdomyolysis na mas mababa sa isang porsyento ng mga pasyente. Upang maiwasan ang pag-unlad ng rhabdomyolysis, ang mga pasyente na uminom ng fluvastatin ay dapat makipag-ugnay kaagad sa kanilang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan kung nagkakaroon sila ng hindi maipaliwanag na sakit ng kalamnan, kahinaan, o lambot ng kalamnan. Ang Statins ay maaaring maging sanhi ng pinsala sa atay, bagaman ang malubhang pinsala sa atay ay bihira. Ang mga pagsusuri sa atay ng dugo ay dapat isagawa sa simula ng paggamot at kung kinakailangan pagkatapos upang makita ang pinsala sa atay. Mayroon ding mga ulat sa ‘post-marketing’ na pagkawala ng memorya, pagkalimot, amnesya, pagkalito, at kapansanan sa memorya. Ang mga sintomas ay maaaring magsimula isang araw hanggang taon pagkatapos simulan ang paggagamot at malutas sa loob ng isang panggitna ng tatlong linggo pagkatapos itigil ang statin. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Bago kumuha ng fluvastatin, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa atay o bato, dyabetis, o karamdaman sa teroydeo, o kung uminom ka ng higit sa 2 mga inuming nakalalasing araw-araw. Sa mga bihirang kaso, ang fluvastatin ay maaaring maging sanhi ng isang kundisyon na magreresulta sa pagkasira ng tisyu ng kalamnan, na humahantong sa pagkabigo sa bato. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang hindi maipaliwanag na sakit sa kalamnan, masakit na parte pag hinawakan, o kahinaan lalo na kung mayroon ka ring lagnat, hindi pangkaraniwang pagkapagod, at madilim na kulay na ihi. Iwasang kumain ng mga pagkaing mataas sa taba o kolesterol. Ang fluvastatin ay hindi magiging mabisa sa pagpapababa ng iyong kolesterol kung hindi ka sumusunod sa isang plano sa pagbaba ng kolesterol. Iwasang uminom ng alak. Maaari itong itaas ang antas ng triglyceride at maaaring dagdagan ang iyong panganib na mapinsala sa atay. Maraming iba pang mga gamot na maaaring dagdagan ang iyong panganib ng malubhang mga problemang medikal kung isasama mo sila kasama ng fluvastatin. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong ginagamit. Kasama rito ang mga reseta, over-the-counter, bitamina, at mga produktong erbal. Huwag magsimula ng isang bagong gamot nang hindi sinasabi sa iyong doktor. Panatilihin ang isang listahan ng lahat ng iyong mga gamot at ipakita ito sa anumang tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan na gumagamot sa iyo. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...