Folic acid - oral


Unknown / Multiple | Folic acid - oral (Medication)


Desc:

Ang Folic Acid ay ginagamit sa pagpigil at paggamot ng mababang lebel ng folic acid (kakulangan sa folic acid), pati na rin ang mga komplikasyon nito, kasama na ang ‘pagod na dugo’ (anemya) at ang di-maabilidad sa bawel upang magabsorba ng mga tamang nutrisyon. Ang Folic acid ay ginagamit din para sa ibang mga kondisyong kadalasang may kinalaman sa kakulangan ng folic acid, kasama na ang ‘ulcerative colitis’, sakit sa atay, alkoholismo, at dialysis ng kidney. Mga kababaihan na buntis o maaaring buntis ay uminom ng folic acid upang mapigilan ang paglaglag ng bata at ‘depekto sa neural na tubo,’ depekto sa kapanganakan tulad ng ‘spina bifida’ na nangyayari kapag ang spinal ng sanggol at likod ay hindi nagsarado habang nabubuo ito sa sinapupunan. Iito rin ay maaaring magamit upang mapigilan ang kanser sa kolon o kanser sa cervix, sakit sa puso at strok, pati narin upang mapababa ang lebel ng dugo sa mga kemikal na tinatawag na ‘hemocystene’. Ang Folic acid ay ginagamit para sa mga nawalang memorya, Alzheimer’s na sakit, mga may kinalaman sa edad na kawalan ng pandinig; maiwasan ang sakit sa mata na may kinalaman sa edad na macular degeneration (AMD), binabawasan ang mga senyales ng pagtanda, mahinang buto (osteoporisis), mapadyak na binti (di mapahingang binting sakit), problema sa pagtulog, depresyon, pananakit ng mga nerbs, pananakit ng mga kalamnan, AIDS, sakit sa balat na tinatawag na ‘vitiligo’, at ang namamanang sakit na tinatawag na ‘Fragile-X’ na sakit. Ito rin ay ginagamit para sa pagbabawas ng delikadong mga epekto ng paggagamot kasama ng mga medikasyong ‘lometrexol’ at ‘methotrexate’. ...

Side Effect:

Mayroong iba pang mga inaalala na ang pag-inom ng labis ng folic acid sa matagal na panahon ay maaaring magdulot ng seryosong mga epekto. Sobrang taas na dosis ng folic acid ay maaaring magdulot ng pulikat sa tyan, pagtatae, pantal, sakit sa pagtulog, irritable, pagkabagabag, pagduduwal, kabaga-bagan ng tyan, pagbabago sa kalagayan, reaksyon ng balat, mga atake, gas, labis na katuwaan, at iba pang mga epekto. Karaniwan sa mga matatanda ay di nakararanas ng anumang mga epekto kapag iniinom ang nirekumendang gamot kada araw, na 400 mcg. ...

Precaution:

Pag-inom ng folic acid na pills kasama ng methotrexate ay maaaring magpababa ng pagiging epektibo ng ‘methotrexate’ (MTX, Rheumatrex). Mga kababaihan na buntis o maaaring buntis ay uminom ng folic acid upang mapigilan ang paglaglag ng bata at ‘depekto sa neural na tubo,’ depekto sa kapanganakan tulad ng ‘spina bifida’ na nangyayari kapag ang spinal ng sanggol at likod ay hindi nagsarado habang nabubuo ito sa sinapupunan. Ang ibang mga tao ay naglalagay ng direktang folic acid sa galagid para magamot ang mga impeksyon sa gilagid. ...