Follistim


Merck & Co. | Follistim (Medication)


Desc:

Ang Follistim/Follitropin beta iniksyon ay isang reseta na gamot na naglalaman ng ‘follicle-stimulate hormone’ (FSH). Ang gamot ay kinuha sa ‘Follistim Pen’. Ang Follistim ay ginagamit sa mga kababaihan upang matulungan ang malusog na mga obaryo upang makabuo (matanda) at maglabas ng mga itlog; bilang bahagi ng mga programa sa paggamot na gumagamit ng mga espesyal na diskarte (kasanayan) upang matulungan ang mga kababaihan na mabuntis sa pamamagitan ng pagdudulot ng kanilang mga obaryo upang makabuo ng mas matanda na mga itlog. Sa mga kalalakihan ginagamit ito upang matulungan ang paggawa at pag-unlad ng tamud. ...

Side Effect:

Sakit ng ulo, sakit sa tiyan, pamamaga, pamumula/sakit sa lugar ng pag-iniksyon, paglambot/sakit ng dibdib, at pagkahilo ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga seryosong epekto na naganap: mga sintomas tulad ng trangkaso (hal. , Lagnat, panginginig, pananakit ng kalamnan, pagkapagod), pamamaga ng bukung-bukong/kamay/paa, dugo mula sa puki. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit napakaseryosong epekto ang naganap: kahinaan sa isang bahagi ng katawan, mahinang pagsasalita, pagbabago ng paningin, biglaang matinding sakit ng ulo, sakit/pamamaga ng mga kalamnan ng guya, sakit sa dibdib, mabilis na paghinga. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng isang kondisyong kilala bilang ‘ovarian hyperstimulation syndrome’ (OHSS). Ang kondisyong ito ay maaaring mangyari sa panahon ng terapy o pagkatapos ng paggamot ay hindi na ipagpatuloy. Bihirang, ang seryosong OHSS ay nagdudulot ng likido na biglang namuo sa tiyan, dibdib, at lugar ng puso. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nagkakaroon ka ng mga sumusunod na epekto: matinding sakit o pamamaga sa ibabang bahagi ng tiyan (pelvic), pagduwal/pagsusuka, biglaang/mabilis na pagtaas ng timbang, o pagbabago ng dami ng ihi. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ay maaaring kasama ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay alerdye sa iba pang mga produkto na naglalaman ng ‘follicle-stimulate hormone’ (FSH), o sa ‘streptomycin’, o ‘neomycin’; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang: abnormal na pagdurugo mula sa puki o matris, mga problema sa teroydeo, mga problema sa adrenal gland, kanser ng mga reproductive organ (suso, matris, obaryo, testis), mga bukol sa utak (hal. , tumor sa pituitary), ovarian cyst o lumaki, iba pang mga problema sa pagkamayabong (hal. pangunahing pagkabigo ng ovarian). Sabihin sa iyong doktor ang iyong medikal na kasaysayan, lalo na sa: pamumuo ng dugo, strok, ilang mga sakit sa puso (hal. , Atake sa puso), mga problema sa baga (hal. , Hika). Maaaring mangyari ang maraming panganganak dahil sa paggamot na ito. Itigil ang paggamit ng gamot na ito kapag ikaw ay nabuntis, Dahil sa posibleng pinsala sa isang sanggol na pinapasuso, kumunsulta sa iyong doktor bago magpasuso. ...