Fortamet


Shionogi | Fortamet (Medication)


Desc:

Ang Fortamet / metformin ay madalas na inirereseta para sa paggamot ng type 2 diabetes. Ang long-acting form na ito ng Fortamet ay maaaring mabawasan ang dami ng sugar na ginagawa ng atay at mabawasan ang dami ng sugar na nasisipsip sa katawan. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga antas ng sugar sa dugo, ang Fortamet ay epektibo sa pagbawas ng panganib ng mga pangmatagalang komplikasyon na nauugnay sa diyabetis, tulad ng sakit sa puso. ...

Side Effect:

Ang pagduduwal, pagsusuka, pagsakit ng tiyan, pagtatae, kahinaan, o metal na lasa sa bibig ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nagpapatuloy o lumala, sabihin agad sa iyong doktor o parmasyutiko. Kung ang mga sintomas ng tiyan ay bumabalik malipas ang ilang sandali (pagkatapos ng pag-inom ng parehong dosis sa loob ng ilang araw o linggo), sabihin agad sa iyong doktor. Ang mga sintomas ng tiyan ay nangyayari pagkatapos ng mga unang araw ng iyong paggamot ay maaaring mga palatandaan ng lactic acidosis. ...

Precaution:

Bago inumin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong healthcare provider kung mayroon kang mga alerdyi at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyong medikal:malubhang problema sa paghinga (tulad ng nakakahawang sakit sa baga, malubhang hika), metabolic acidosis (tulad ng ketoacidosis ng diabetes ), mga problema sa dugo (tulad ng anemia, kakulangan sa bitamina B12), sakit sa bato, sakit sa atay. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso kumunsulta sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito. ...