Fortovase


Roche | Fortovase (Medication)


Desc:

Ang Fortovase/Saquinavir ay isang gamot sa bibig na ginagamit para sa paggamot ng mga impeksyon sa ‘human immunodeficiency virus’ (HIV). Ito ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na ‘protease inhibitors’. Sa panahon ng impeksyon sa HIV, dumarami ang HIV virus sa loob ng mga selula ng katawan. Ang mga birus ay inilabas mula sa mga selula at kumakalat sa buong katawan kung saan nahahawa ang iba pang mga selula. Sa ganitong paraan, ang impeksyon sa HIV ay nagpatuloy sa mga bagong selyula na patuloy na gumagawa ng katawan. Sa panahon ng paggawa ng mga virus, ang mga bagong protina ay ginawa. Ang ilan sa mga protina ay mga protina ng istruktura, iyon ay, mga protina na bumubuo sa katawan ng birus. Ang iba pang mga protina ay mga enzyme na gumagawa ng DNA at iba pang mga sangkap para sa mga bagong birus. Ang protina ay ang enzyme na bumubuo ng mga bagong protina at enzyme sa istruktura. Hinahadlangan ng Saquinavir ang aktibidad ng protease at nagreresulta sa pagbuo ng mga mahihinang birus na hindi makahawa sa mga selula ng katawan. Bilang isang resulta, ang bilang ng mga birus sa katawan (ang viral load) ay bumababa. Gayunpaman, hindi pinipigilan ng saquinavir ang paghahatid ng HIV sa mga indibidwal, at hindi nito nakagagamot ang mga impeksyon sa HIV o AIDS. ...

Side Effect:

Suriin kasama nang iyong doktor kung ang alinman sa mga pinaka-karaniwang epekto na ito ay nanatili o nakagambala: pagkabalisa; malabong paningin; brongkitis; pagbabago sa kakayahang sekswal; konstipasyon, pagtatae; panunuyo ng labi/balat; gas; sakit ng ulo; heartburn; kawalan ng gana kumain; pagduduwal; pawis sa gabi; walang tulog; kakulangan sa ginhawa ng tiyan; pagbabago ng lasa; pagod; pagsusuka; kulugo; Dagdag timbang. Humingi kaagad ng medikal na atensyon kung may alinman sa mga matinding epekto na naganap: malubhang reaksiyong alerhiya (pantal; pantal; nahihirapan sa paghinga; paninikip sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); sakit sa likod; madugong dumi ng tao; pagbabago ng taba ng katawan; sakit sa dibdib; pagkalito; pag-ubo ng dugo; maitim na ihi; kahirapan sa pag-ihi; pagkahilo; labis na uhaw, gutom, o pag-ihi; mabilis na tibok ng puso; lagnat; mga sintomas tulad ng trangkaso; amoy ng prutas na hininga; pangangati; pagkawala ng koordinasyon; mental o mood pagbabago; sakit ng kalamnan; pamamanhid o pangingilig; pulmonya; mga sumpong; igsi ng paghinga; mabagal na pagsisimula ng pagkaantok; sakit sa tiyan o lambing; lambot o dumudugo ng mga gilagid; mga saloobin na saktan ang iyong sarili; hindi pangkaraniwang paglabas ng likido sa ari o amoy; hindi pangkaraniwang kahinaan; puting mga patse sa bibig; paninilaw ng balat o mga mata. ...

Precaution:

Ang ilang mga kondisyong medikal ay maaaring makipag-ugnay sa Fortovase. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga kondisyong medikal, lalo na kung ang alinman sa mga sumusunod ay nalalapat sa iyo: kung ikaw ay buntis, planong mabuntis, o nagpapasuso; kung kumukuha ka ng anumang gamot na reseta o hindi reseta, paghahanda ng erbal, o suplemento sa pagdidiyeta; kung mayroon kang mga alerdyi sa mga gamot, pagkain, o iba pang mga sangkap; kung mayroon kang mga problema sa kolesterol o lipid, dyabetis o kasaysayan ng pamilya ng dyabetis, hepatitis o iba pang mga problema sa atay, matinding mga problema sa bato, o hemophilia. ...