Fosamax


Merck & Co. | Fosamax (Medication)


Desc:

Ang Fosamax ay nakatala na para sa paggamot ng ‘glucocorticoid-induced osteoporosis’ sa mga kalalakihan at kababaihan na nakakatanggap ng glucocorticoid sa araw-araw na dosis na katumbas sa 7. 5 mg o mas mataas ng prednisone at kung sino ang mayroong mababang densidad ng mineral sa buto. Naitala na ang Fosamax ay para sa paggamot ng osteoporosis sa mga menopos na kababaihan. Sa menopos na mga kababaihan, Nagpapadagdag ang Fosamax ng dami ng buto at nagbabawas ng insidente ng mga bali, kasama na ng mga balakang at spinal (may butong pinagsama-samang bali). ...

Side Effect:

Pansamantalang mga sintomas ng myalgia, malaise, asthenia at bibihira, lagnat ay ang mga naipaulat na kasama ng Fosamax, karaniwan sa asosasyong may mga kaparehong kondisyon. Bibihirang, peripheral na edema, pantal (paminsan-minsan nang may pagka sensitibo sa araw/ilaw), pruritus, alopecia, bibihirang malubhang reaksyon sa balat, kasama na ang ‘Stevens-Johnson syndrome’ and ‘toxic epidermal necrolysis’ ay maaaring mangyari. ...

Precaution:

Mga pasyenteng nagkaroon ng osteonecrosis ng panga habang nasa bisphosphonate na terapya ay nararapat makatanggap ng pangangalaga ng oral na siruhano. Sa mga pasyenteng ito, malawakang operasyong dental sa paggamot ng ONJ ay maaaring magpalala ng kondisyon. Ang Fosamax, tulad ng ibang bisphosphonates na oral na ibinibigay, ay maaaring mag dulot ng lokal na iritasyon sa itaas na bahagi ng gastrointestinal na mukosa. Dahil sa mga posibilidad nitong iritanteng epekto at ang potensyal sa pagpapalala ng nakapailalim na karamdaman, pagiingat ay dapat na gamitin kapag ang Fosamax ay ibinibigay sa mga pasyente na may aktibong itaas na gastrointestinal na problema. Ibang mga karamdaman na nakakaapekto ng mineral na metabolismo (tulad ng kakulangan sa bitamina D) ay dapat ding epektibong magamot/lunasan. Hindi nirerekumenda na uminom ng medisinang ito sa panahon ng pagbubuntis o pagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor, dahil sa kadahilanang ang Fosamax ay maaaring tumagal sa iyong katawan ng mga taon pagkatappos mong tumigil gumamit nito. ...