Freamine


Fresenius Medical Care | Freamine (Medication)


Desc:

Ang Parenteral Nutrition nang may 10% porsientong FreAmine/Amino Acid na Iniksyon ay nakatala upang maiwasan ang pagkawala ng nitrogen o gamutin ang negatibong balanse sa mga matatanda at mga batang pasyente kung saan: (1)ang alimentary tract, sa pamamagitan ng bunganga, sa gastrostomy, o jejunostomy na ruta, hindi o hindi dapat gamitin, o ang sapat na pagtanggap ng protina ay hindi magagawa sa mga rutang ito; (2) ang gastrointestinal na pagabsorba ng mga protina ay mahina; o (3) sa kabuuan ang pangangailangan ng protina ay nadaragdagan habang kasama ang mga malawakang mga pagsunog. ...

Side Effect:

Ang pinaka karaniwang epekto ng di-turok na nutrisyon aya impeksyon o iritasyon ng ugat sa lugar na dinadaluyan (catheter). Ito ay dapat na maiulat sa iyong doktor. Abisuhan ang iyong doktor kaagad kung ikaw ay mayroong: mabilis na paghinga o kakapusan sa paghinga, mabilis na pagdagdag ng timbang, lagnat, panginginig, paninilaw ng balat o mata, pangingitim ng ihi, pagduduwal, pakiramdam ng pamumula at init sa balat, kahinaan. ...

Precaution:

Sabihan ang iyong doktor tungkol sa iyong kasaysayang medical, kasama na ang: anumang sakit sa kidney o sakit sa atay, mga problema sa tyan, problema sa pagdurugo, anumang alerhiya. Ang medikasyon ito ay naglalaman ng aluminum na maaaring makalason sa mga pasyenteng mayroong problema sa kidney. Ibayong pag-iingat ang ipinapayo kapag gumagamit ng gamot na ito sa mga bata (lalo na sa mga sanggol) dahil sila ay maaaring mas sensitibo sa mga epekto ng gamot (hal. , hyperammonemia). Iwasan ang matagalang paggamit nito sa mga sanggol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...