Freezone


Wyeth | Freezone (Medication)


Desc:

Ang Freezone ay ginagamit sa pagtanggal ng mga corns, calluses, at warts. Ito rin ay maaaring magamit para sa ibang mga kondisyon tulad sa napag-alaman ng iyong doktor. Ang gamot na ito ay isang topical na salicylate. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagdulot sa balat na mamaga, lumambot, at magbako at matanggal sa mga banda kung saan ito ay ipinahid. Gamitin ang produktong ito sa balat tulad ng idinirekta sa iyo ng iyong doktor. Una, hugasan ang apektadong parte. Maaari mo itong ilublob sa maligamgam na tubig ng mga 5 minuto para lumambot ito. Patuyuin ito ng maigi. Ang iyong doktor ay maaaring magdirekta sa iyo upang gumamit ng magaspang na pamunas, pumice na bato, file na pangtanggal callus, o emery board para banayad na matanggal ang itaas na patay na makakapal na balat matapos mailublob at bago ipahid ang likido. ...

Side Effect:

Banayad na pagsunog, pamumula, at pamamalat ng mga bandang nagamot ay maaaring maganap tulad ng inaasahan. Ngunit, kung alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o lumala, ipagbigay-alam kaagad ito sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin sa iyong doktor kaagad kung alinman sa mga ito ay malamang ngunit seryosong mga epekto ang naganap: di-karaniwang pagbabago sa nagamot na parte ng balat (tulad ng lumalabas o pagdurugo, pamumuo ng malalim na pamamaga/ulser). Mga seryosong reaksyong alerdyi sa produktong ito ay bibihira. Ngunit, humanap ng agarang atensyong medical kung ikaw ay nakakapansin ng anuman sa mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi, kasama ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang produktong ito, ipagbigay-alam sa iyong tagapag-bigay ng pangangalaga sa kalusugan ang iyong kasaysayang medical lalo na sa: iritasyon sa balat/impeksyon/pamumula sa parte na dapat gautin, dyabetis, mahinang sirkulasyon ng dugo (tulad ng peripheral vascular na sakit). Bago sumailalim sa operasyon, sabihin muna sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng produktong iyong ginagamit (kasama na ang mga niresetang gamot, di-niresetang gamot, at erbal na mga produkto). ...