Furosemide


Mylan Laboratories | Furosemide (Medication)


Desc:

Ang Furosemide ay ginagamit kung minsan ng mag isa o kasama ng iba pang presyon sa dugong mga pills upang gamutin ang mataas na presyon sa dugo. Ang Furosemide ay isang matapang na diuretiko na ginagamit sa panggagamot ng labis na naipong likido at/o pamamaga (edema) ng katawang dahilan ng pagpalya sa puso, sirosis, kronik na pagpalya sa kidney, at and neprotik na sakit. ...

Side Effect:

Ang di-gaano kadalas na mga epekto ay kasama paninilaw ng mata/balat, pagtunog sa tainga (tinnitus), pagiging sensitibo sa ilaw (photopobia), pantal, pamamaga ng pancreas, pagduduwal, pananakit ng tyan, at pagkahilo. Ang palaging mga epekto ng furosemide at ay kasama ang mababang presyon ng dugo, kawalan ng tubig at pagkaubos ng mga elektolayts/tubig (hal. , sodium, potasa). Pagtaas ng asukal sa dugo at lebel ng yurik acid ay maaari ring mangyari. ...

Precaution:

Gumamit ng pangotra sa araw at magsuot ng protektadong damit kapag nasa labas. Ang gamot na ito ay maaaring magpahilo, o magpalabo ng paningin. Huwag magmaneho, gumagamit na makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagka-alerto o maaliwalas na paningin hanggang sa makasigurong kayang isagawa ito ng ligtas. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo sa ng: sakit sa kidney, problema sa atay, lebel ng asukal sa dugo. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...