Galzin


Teva Pharmaceutical Industries | Galzin (Medication)


Desc:

Ang gamot na Galzin o Zinc Acetate ay ginagamit pagkatapos ng iba pang mga gamot upang gamutin ang isang uri ng na sakit sa atay na kung tawagin ay Wilson’s Disease. Ang gamot na ito ay tumutulong upang ang ating mga bituka ay bumuo ng isang ng protina na tumutulong sa ating katawan na pumigilsa pagtanggap ng mataas na lebel ngCopper ( Tanso) mula sa mga pagkain, upang maiwasanang mas malalang pinsala. Dapat inumin ang gamot na ito 3 beses araw-araw o ayon sa direksyon at gabay ng iyong doktor. Inumin ang gamot na ito ng hindi bababa sa 1 oras bago kumain o 2 oras pagkatapos ng lahat ng pagkain o inumin (maliban sa tubig). Ang sakit na ito ay namamana at nagiging sanhi upang ang ating atay na humawak sa sobrang tanso ay napipinsala at nagdudulot ng iba pang malubhang problema. ...

Side Effect:

Maaari itong magdulot ng pananakit o pagkahilab ng tiyan. Kung nagpapatuloy o lumala ang epekto na ito, makabubuting ipaalam ito kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Humingi ng agarang atensyon medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi kabilang ang:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago uminom ng Zinc Acetate, ipaalam sa iyong doctor kung mayroon anumang uri ng alerdyi. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay buntis bago gamitin ang gamot na ito. Ang gamot na ito ay ipinapasa sa gatas ng ina at maaaring magkaroon ng hindi kanais-nais na epekto sa isang sanggol na sumususo sa ina. Kumunsulta sa iyong doktor bago magpapasuso. ...