Garamycin


Schering-Plough | Garamycin (Medication)


Desc:

Ang gamot ba Garamycin o Gentamicin ay isang uri ng gamot laban sa mga bakterya. Nilalabanan nito ang mga bakterya sa katawan. Ang Garamycin ay maari ring gamitin maliban sa gamit nito na nakatala sa gabay para sa medikasyon. Ang Garamycin ay ginagamit upang gamutin ang Malala at seryosong kaso ng impeksyon dulot ng bakterya. ...

Side Effect:

Sumangguni sa iyang doctor kung ikaw ay makararanas ng:madalas na pagkauhaw, walang gana sa pagkain, pagduwal o pagsusuka, pagkakaroon ng pantal-pantal sa katawan. Samantala, kung ikaw ay makakaranas naman ng malalang sintomas sa pagamit ng Garamycin, ihinto ang pag-inom nito at kumuha ng agarang atensyon medical, kabilang sa masasamang epekto nito ay tulad ng:reaksyong alerdyi ( pagkahingal, pagbabara ng lalamunan, pagpapantal, pamamaga ng labi, mukha o dila, at pagkahimatay), kakaunti o hindi pag-ihi, pagkirot o pagkawalan ng pandinig, pagkahilo, panghihina o panlalambot, pagmamanhid, hapdi sa balat, panginginig ng kalamnan, Seizure, malalalang pagtatae (matubig na dumi) at sinisikmura o humahapdi ang tyan. ...

Precaution:

Huwag uminom ng ibang uri ng gamot tulad ng bitamina, mineral, mga halamang gamot na hindi muna kumukunsulta sa iyong dokto habang kasalukuyang nagagamot ng Gentamicin. Walang ipinagbabawal na pagkain, inumin o anumang aktibidad habang nagagamot ng Gentamicin maliban na lamang kung may patnubay ng iyong doctor. Hindi ito nirerekomendang gamitin habang ikaw ay buntis o nagpapasuso ng walang pahintulot ng iyong doctor. ...