Garlic


Unknown / Multiple | Garlic (Medication)


Desc:

Ang bawang ay ginamit na gamot para patigasin ang mga arterya (Atherosclerosis) at mataas na presyon ng dugo (Hypertension). Kumunsulta sa iyong doktor para sa karagdagang impormasyon kung mayroon kang sakit sa puso o mataas na presyon ng dugo. Ginamit din ang bawang upang maiwasan ang mga kagat ng mga insektong tulad ng surot at garapata. Ang ilang mga produktong herbal / Dietary Supplement ay natagpuang naglalaman ng posibleng mapanganib na mga Impurities o Additives. ...

Side Effect:

Ang amoy sa hininga at katawan, humihilab na tiyan, o pagsikip ng dibdib ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpapatuloy o lumalala, makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Kaagad na ipaalam sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihira ngunit napaka-seryosong epekto na ito ay iyong nararanasan:madali o hindi pangkaraniwang pagsusugat o pagdurugo. Ang isang napaka-seryosong reaksiyong alerdyi sa produktong ito ay bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang atensyon medikal kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi:pagpapantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Maaring may mga iba pang posibleng epekto ang gamot na ito maliban sa mga ito. ...

Precaution:

Ang Bawang ay ligtas na gamitin para sa karamihan ng mga tao. Ang bawang ay maaaring maging sanhi ng mabahong hininga, imainit na pakiramdam sa bibig at tiyan, paninikip ng dibdib, pagkakaroon ng hangin sa tiyan, pagduduwal, pagsusuka, amoy sa katawan, at pagtatae. Ang mga masasamang epektong ito ay mas Malala kapag hilaw na bawang ang ginamit. Kapag ipinahid sa balat ang bawang ay maaaring maging sanhi ng pinsala sa balat tulad ng pagkapaso. Huwag gumamit ng bawang bilang gamot kung ikaw ay buntis o nagpapasuso; kung ikaw ay mayroonsakit sa pagdurugo; naka-iskedyul ka para sa operasyon sa loob ng dalawang linggo; mayroon kang mga problema sa tiyan o panunaw; ikaw ay ginagamot para sa HIV / AIDS. ...