Gastrografin


Bayer HealthCare | Gastrografin (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Gastrografin bago ang isang X-ray pamamaraan o mga kapareho na pagsusuring ito (halimbawa Tomography) upang matulungan ang iyong doktor na makita sa pilm, ang iyong lalamunan, tiyan, at bituka nang mas epektibo. Maaari rin itong magamit sa iba pang mga produkto na injectable (IV contrast) base sa payo ng iyong doktor. Ang pinakamahalagang katangian ng contrast media ay ang nilalamang iodine. Ang medyo mataas na yodo (iodine) ay nagbibigay ng sapat na radiodensity para sa radiographic contrast ng mga nakapaligid na tisyu. ...

Side Effect:

Pagkatapos gamitin ang gamot na ito mayroong ilang mga epekto na pwedeng mangyari katulad na lamang ng mga:pagduwal, pagsusuka, pagtatae, sakit sa tiyan, pantal, pangangati, o heartburn. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nagtagal o lumala, ipaalam kaagad sa iyong doktor. Kung ang alinman sa mga seryosong epekto na naganap abisuhan agad sa iyong doktor:hindi pangkaraniwang mabilis na tibok ng puso, sakit ng ulo, pagkasensitibo sa init, pagbawas ng timbang, nerbiyos. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nagaganap:lutang na pakiramdam, pagkahilo, pagbabago sa dami ng ihi, pamamaga ng lalamunan. Kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong, humingi ng agarang atensyong medikal katulad ng mga:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Dapat na isagawa sa pangunguna at direksyon ng mga eksperyensyadong tao o may kasanayan particular sa gawaing ito ang mga pamamaraang diagnostic tulad ng paggamit ng mga radiopaque contrast agent. Naaangkop na pasilidad ang dapat gamitin para makaya ang anumang komplikasyon, para na din sa paggamot sa magiging reaksyon sa medium contrast. Pagbigay ng gamot sa puwit na hindi natunaw na Gastrografin/ diatrizoate meglumine at diatrizoate sodium solution sa sinumang pasyente, lalo na sa malalaking dosis at/o sa mga may labis ang hilab, ay naiulat na nauugnay sa pangangati ng mucosal. Ang mga kaso ng hyperthyroidism ay naiulat din sa paggamit ng oral contrast media. Ang ilan sa mga pasyenteng ito ay iniulat na mayroong multinodular goiters na maaaring dahilan para dagdagan anghormone synthesis bilang tugon sa labis na yodo (iodine). Pagbibigay ng isang intravascular iodinated radiopaque diagnostic agent sa isang pasyente na may hyperthyroid na nagpapabilis na palakasin ang yodo (iodine); ang kaparehas na sitwasyon ay maaring sundin ang mga preparasyon sa pagbibigay ng yodo (iodine) sa pamamagitan ng pag-inom. Ang mga babala ay dapat na alalahanin kapag magbibigay ng enteral gastrointestinal radiopaque agents sa mga hyperthyroid at euthyroid goiterous na pasyente. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor lalo na sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...