Gas - X Ultra Strength


Novartis | Gas - X Ultra Strength (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Gas – X Ultra Strength o Simethicone upang maibsan ang mga sintomas ng sobrang gas tulad ng pagdighay, kabag, at pakiramdam ngpresyon o kakulangan sa ginhawa sa tiyan at bituka. Nakakatulong ito na alisinanggas sa loob ng tiyan at bituka. Inumin produktong ito, karaniwang pagkatapos kumain at sa oras ng pagtulog o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Inumin ang buong kapsula. Huwag durugin o nguyain ang mga kapsula. Sundin ang lahat ng mga direksyon na nasa pakete ng produkto. Kung hindi ka sigurado sa anumang impormasyon, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Side Effect:

Walang mga naitala na anumang masamang epekto ng dahil sa gamot na ito. Abisuhan ang iyong doktor kung nakakaranas ka ng anumang hindi magandang epekto habang umiinom ng gamot na ito. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi kabilang ang:pagpapantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago uminom ng Simethicone kung mayroon kang anumang alerdyi, kung ikaw ay umiinom ng iba pang mga gamot at kung nagkaroon ka o mayroon kang anumang mga sumusunod na kondisyon:sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...