Gemcitabine - injection


Pfizer | Gemcitabine - injection (Medication)


Desc:

Ang Gemcitabine ay ginagamit upang gamutin ang maliit na kanser sa baga; Pancreatic cancer:kumakalat o Metastatic Adenocarcinoma ng Pancreas; kanser sa pantog, kumakalat ; kanser sa suso; kanser sa Obaryo. Ang Gemcitabine ay kabilang sa pangkat ng mga gamot na tinatawag na Antimetabolites. Ginagamit ito nang mag-isa o kasama ang iba pang mga gamot upang gamutin ang kanser sa suso, obaryo, pancreas, at baga. Maaari rin itong magamit upang gamutin ang iba pang mga uri ng kanser, katulad ng tinukoy ng iyong doktor. Ang gamot na ito ay makukuha lamang kung may pahintulot at preskripsyon ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga masamng epekto ng gamot na ito ay ang pagbaba ng dugo (Anemia), pagbaba ng puting dugo (Leukopenia) at Thrombocytopenia, pagtaas ng resulta ng pagsusuri sa dugo para sa atay,pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pagsusugat ng bibig, banayad na proteinuria (pagkakaroon ng protina sa ihi) at hematuria (pagkakaroon ng dugo sa ihi) , pantal, paglalagas ng buhok, hirap sa paghinga, pagkahingal, pagkakaroon ng tubig sa baga, lagnat, sakit ng ulo, panginginig, sakit sa mga laman,nanghihina at biglang pagbawas ng timbang, ubo, alerdyi sa ilong , reaksyon ng Anaphylactoid, pagmamanas, Hemolytic Uremic Syndrome. ...

Precaution:

Regular na pagpapasuri ng dugo , bato at atay; mga pakikipag-ugnay sa radiation, pagbubuntis at paggagatas. Napakahalaga na suriin ng iyong doktor ang iyong kalagayan sa mga regular na pagbisita upang matiyak na gumagana nang maayos ang gamot na ito. Kinakailangan ang mga pagsusuri sa dugo upang suriin ang mga hindi kanais-nais na epekto. Habang ikaw ay ginagamot sa Gemcitabine, at pagkatapos mong ihinto ang paggamot dito, huwag magkaroon ng anumang mga pagbabakuna (pagbabakuna) nang walang pahintulot ng iyong doktor. Ang Gemcitabine ay maaaring magpababa ng resistensya ng iyong katawan, at mayroong pagkakataon na maaari mong makuha ang impeksyon na inilaan para sa bakuna. Bilang karagdagan, ang ibang mga taong naninirahan sa iyong sambahayan ay hindi dapat kumuha ng bakuna sa Oral Polio, dahil may pagkakataon na maipasa nila sa iyo ang Polio virus. Gayundin, iwasan ang mga taong nakakuha ng bakuna sa oral polio sa nakalipas na ilang buwan. Ipaalam kaagad sa iyong doktor kung ang igsi ng paghinga ay nangyayari o lumala habang ikaw ay ginagamot ng Gemcitabine. Ang Gemcitabine ay maaaring pansamantalang ibaba ang bilang ng mga puting selula ng dugo sa iyong dugo, magkaroon ng posibilidad na makakuha ng impeksyon. Maaari rin nitong bawasan ang bilang ng mga platelet, na kinakailangan para sa tamang pamumuo ng dugo. Kung nangyari ito,mga tiyak na pag-iingat ang maaari mong gawin, lalo na kung mababa ang bilang ng iyong dugo, upang mabawasan ang panganib ng impeksyon o pagdurugo. Kung kaya mo, iwasan ang mga taong may impeksyon. Ipaalam kaagad sa iyong doktor kung sa palagay mo nakakakuha ka ng impeksyon o kung nagkakaroon ka ng lagnat o panginginig, pag-ubo o pagkahilo, mas mababang sakit sa likod o gilid, o masakit o mahirap na pag-ihi. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...