Ginkgo


Teva Pharmaceutical Industries | Ginkgo (Medication)


Desc:

Isang halaman gamot ang Ginkgo. Karaniwang ginagamit ang mga dahon nito ay upang makagawa ng extract o “katas” na ginagamit bilang gamot. Gayunpaman, ang ilang mga gamot ay ginawa din mula sa buto, ngunit ang mga ito ay hindi napag-aaralang mabuti. Kadalasang ginagamit ang Ginkgo para sa mga karamdaman sa memorya tulad ng Alzheimer's disease. Ginagamit din ito para sa mga kundisyon na tila sanhi ng pagbawas ng daloy ng dugo sa utak, lalo na sa mga may edad na. Kasama sa mga kundisyong ito ang pagkawala ng memorya, sakit ng ulo, may tumutunog sa tainga, vertigo, kahirapan sa konsentrasyon, mood disorder, at mga karamdaman sa pandinig. Ginagamit ito ng ilang tao para sa iba pang mga problemang nauugnay sa hindi magandang daloy ng dugo sa katawan, kabilang ang sakit sa binti kapag naglalakad (claudication), at Raynaud's syndrome (nakakaramdam ng sakit dulot ng lamig, lalo na sa mga daliri sa kamay at paa). Ginagamit din ang dahon ng Ginkgo para sa may mga sakit sa pag-iisip na nauugnay sa Lyme disease at depression. ...

Side Effect:

Maaaring mangyari ang ilang mga epekto, tulad ng pagtunog sa tainga (tinnitus), winter depression sa mga taong may seasonal affective disorder (SAD), mga problemang sekswal na nauugnay sa mga gamot na antidepressant, pinigiglan ang sintomas ng sakit sa mga umaakyat sa bundok at matataas na bahagi. Ang pagkabalisa sa tiyan, pagduwal, pagtatae, pagkahilo, o sakit ng ulo ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka-seryosong epekto na naganap:madaling dumudugo o pasa, nahimatay, hindi regular na tibok ng puso, kawalan ng galaw (pagkalumpo), kahinaan ng kalamnan, hindi mapakali, seizures, nabubulol magsalita, matinding sakit ng ulo, kahinaan sa isang panig ng katawan, mga problema sa paningin. Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa produktong ito ay bihira. Kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng isang seryosong reaksiyon humingi ng agarang medikal na atensyon :pantal, pangangati o pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, paghinga. Hindi ito isang kumpletong listahan ng mga posibleng epekto. Makipag-ugnayan lamang sa iyong doktor o parmasyutiko kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas. ...

Precaution:

Maaaring naglalaman ng mga hindi aktibong sangkapang produktong ito na maaaring maging sanhi ng mga reaksyon sa alerdyi o iba pang mga problema. Kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na problema sa kalusugan, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang produktong ito:mga problema sa pagdurugo, diabetes, mga seizure. Maaaring bawasan ng Ginkgo ang kakayahang mamuo ng dugo. Bago mag-opera, sabihin sa iyong doktor o dentista na umiinum ka ng produktong ito. Itigil ang pag-inum ng produktong ito 2 linggo bago ang iyong operasyon maliban kung itinuro ng iyong doktor. Tanungin ang iyong doktor kung ligtas na simulang gamitin ang produktong ito pagkatapos ng iyong operasyon. Ang mga likidong anyo ng produktong ito ay maaaring maglaman ng asukal o alkohol. Pinapayuhan ang pag-iingat kung mayroon kang diabetes, alcohol dependence, o sakit sa atay. Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa ligtas na paggamit ng produktong ito. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...