Glyburide, metformin tablets - oral


Unknown / Multiple | Glyburide, metformin tablets - oral (Medication)


Desc:

Ginagamit ang kombinasyon ng Glyburide at metformin upang bigyan ng lunas ang mataas na antas ng asukal sa dugo na dulot ng isang uri ng diabetes mellitus (sugar diabetes) na tinatawag na type 2 diabetes. Kadalasan, pagkatapos mong kumain ang iyong pancreas ay naglalabas ng insulin upang tulungan ang iyong katawan na mag-ipon ng reserbang asukal para magamit kung kinakailangan. Ang paraang ito ay nangyayari sa panahon na normal na pagtutunaw ng pagkain. Ang iyong katawan ay hindi gumagana nang maayos upang mag-imbak ng labis na asukal at ang asukal ay mananatili sa iyong daluyan ng dugo dahil sa type 2 diabetes. Ang labis na asukal sa dugo ay maaaring magbigay sa hinaharap ng malubhang problema sa kalusugan. ...

Side Effect:

Posibleng makaranas ng pagduduwal, pagkabalisa sa tiyan, pagtatae, o pagtaas ng timbang. Sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa mga epektong ito ay nanatili o lumala. Kung ang nararamdaman sa tiyan ay bumalik pagkatapos ng ilang araw o isang linggo ng parehong dosis, ipaalam agad sa iyong doktor. Ang mga nararamdaman sa tiyan na nararanasan pagkatapos ng mga unang araw ng iyong paggamot ay maaaring isang tanda ng lactic acidosis. Sabihin agad sa iyong doktor kung nakaranas ng seryosong epekto tulad ng: madaling dumugo o magpasa, palatandaan ng impeksyon (tulad halimbawa ng patuloy na namamagang lalamunan, lagnat), patuloy na pagduduwal, matinding sakit sa tiyan, naninilaw na mga mata o balat, sobrang dilaw na ihi . Maaaring maging sanhi ng mababang asukal sa dugo (hypoglycemia) ang gamot na ito lalo na kung uminom ka ng iba pang mga gamot para sa diabetes, uminom ng labis na alkohol, gumawa ng mabibigat na ehersisyo, o hindi kumakain ng sapat na calorie mula sa pagkain. Kasama sa mga simtomas ang malamig na pawis, malabong paningin, pagkahilo, pagkahilo, pag-alog, mabilis na tibok ng puso, sakit ng ulo, nahimatay, pagkalagot ng mga kamay / paa, at gutom. Abisuhan agad ang iyong doctor tungkol sa mga reaksyon. Upang maiwasan ang mababang asukal sa dugo, kumain ng regular at huwag lumaktaw ng pagkain. Bihira ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, paghinga. Paalala hindi ito isang kumpletong listahan ng mga posibleng epekto o mararanasan. ...

Precaution:

Abisuhan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi bago gamitin ang gamot na ito. Ipaalam sa iyong doktor kung mayroon ka o mayroon kang sakit sa puso, pituitary, o thyroid; kakulangan sa Adrenalin; malubha na metabolic acidosis; diabetic ketoacidosis; mga problema sa hormon; o mga problema sa gastrointestinal absorption. Kung nakararanas ka ng lagnat, impeksyon, pinsala, o karamdaman sa pagsusuka o pagtatae dahil maaari itong makaapekto sa antas ng asukal sa dugo, agad ding ipaalam sa iyong doktor. Dapat mong malaman na ang gamot na ito ay maaaring makapag-antok sa iyo. Iawasang magmaneho ng kotse o magpatakbo ng makinarya hanggang natiyak mo kung ano ang epekto ng gamot na ito sa iyo. Laging tandaan na ang alkohol ay maaaring makapagdulot rin ng antok sanhi ng gamot na ito. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng mga produktong tabako. Maaaring bawasan ang bisa ng glyburide at metformin kapag ikaw ay naninigarilyo. Ang glyburide at metformin ay nagdudulot rin na maging sensitibo ang iyong balat sa sikat ng araw. Huwag ng lumabas sa araw o magtagal na pagkakabilad sa sikat ng araw at magsuot ng proteksiyon na damit, gumamit ng salaming pang-araw, at sunscreen. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...