Glynase


Pfizer | Glynase (Medication)


Desc:

Isang gamot na kontra-diabetiko (sulfonylurea-type) ang Glynase/glyburide na ginamit kasama ang wastong programa sa pagdiyeta at ehersisyo upang makontrol ang mataas na asukal sa dugo. Ginagamit ito sa mga pasyente na may type 2 diabetes (non-insulin-dependent diabetes). Ang tamang kontrol sa diyabetis ay maaari magdulot ng pagbawas ng iyong panganib na atake sa puso o stroke. Inumin ito pagkatapos kumain sa umaga o sa pangunahing oras ng pagkain, karaniwang isang beses araw-araw. Ang ilang mga pasyente, lalo na ang mga kumukuha ng mas mataas na dosis, ay maaaring idirekta na uminom ng gamot na ito dalawang beses sa isang araw. Nakakatutulong na maiwasan ang pinsala sa pagkontrol sa mataas na asukal sa dugo, sa bato, pagkabulag, mga problema sa nerbiyos, pagkawala ng mga paa't kamay, at mga problema sa sekswal. ...

Side Effect:

Maaring maging dahilan ng gamot na ito ang mababang asukal sa dugo (hypoglycemia). Ang resultang ito ito ay maaaring mangyari kung hindi ka kumain ng may sapat na calorie mula sa pagkain, katas, prutas, at iba pa. Mga senyales ng mataas na asukal sa dugo (hyperglycemia) ay pagka-uhaw, nadagdagan ang dami ng ihi, pagkalito, pagka-antok, pamumula, mabilis na paghinga, o amoy nprutas na hininga. Pagduduwal, heartburn, pagkapuno ng tiyan, at pagtaas ng timbang ay maaaring mangyari. Agad na sabihin sa iyong doktor kung ang alinman sa mga napaka-seryosong mga epekto na nangyari: patuloy na namamagang lalamunan o lagnat, madaling dumugo o pasa, sakit sa tiyan, naninilaw na mata o balat, madilaw na ihi, hindi pangkaraniwang pagkapagod o panghihina, hindi pangkaraniwan o biglaang pagtaas ng timbang, mental na pagbabago, pamamaga ng mga kamay o paa, seizures. Humanap ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong alerdyi ay maaaring kasama: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang gamot na ito ang iyong medikal na kasaysayan, lalo na sa: mga alerdyi, sakit sa atay, sakit sa bato, sakit sa thyroid, ilang mga kondisyong hormonal (adrenal/pituitary insufficiency, SIADH-syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone), electrolyte imbalance (hyponatremia), ilang problema sa nervous system (autonomic neuropathy). Mahalaga ang pag-iingat kapag ginagamit ang gamot na ito sa mga matatanda dahil maaari silang maging mas sensitibo sa mga epekto ng gamot, lalo na ang hypoglycemia. Dapat gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis ang gamot na ito. ...