Goldenseal


Unknown / Multiple | Goldenseal (Medication)


Desc:

Isang pangmatagalan na halamang damo ang Goldenseal na tinatawag ding orangeroot o yellow puccoon, isa sa pinakatanyag na halamang gamot sa merkado ngayon. Ginagamit ang Goldenseal para sa mga sumusunod na kondisyon: pagpapagaling ng maliliit o di malubhang sugat, impeksyon sa pantog, impeksyong dulot ng fungi sa balat, sipon at trangkaso. Ang Goldenseal ay makikita sa isang nutritional supplement form . Maaring ring magamit din ito bilang isang cream o pamahid upang pagalingin ang mga sugat sa balat. Sundin ang mga tagubilin sa label o tatak at gamitin ito ayon sa direksyon ng iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan. ...

Side Effect:

Ang Goldenseal ay maaring gamitin at ang mga epekto nito ay bihira lang. Pwedeng mangyari ang pangangati ng bibig at lalamunan, pagduwal, pagdaragdag ng nerbiyos, at mga problema sa pagtunaw. Malimit lang mangyari na lumitaw ang isang reaksiyo ng alerdyi. Humingi agad ng pangangalagang medikal kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod o anumang iba pang hindi pangkaraniwang sintomas: pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pamamantal. ...

Precaution:

Ipagbigay-alam sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan bago gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay alerdye dito at sa ibang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Kung gumagamit ka ng iba pang gamot sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko at kung mayroon ka sa alinman sa mga sumusunod na kondisyon:mataas na presyon ng dugo at pagdurugo o karamdaman sa pamumuo ng dugo. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...