Granul - Derm


Wyeth | Granul - Derm (Medication)


Desc:

Ginagamit ang pinaghalong produktong ito upang makatulong na mapawi ang sakit at pagalingin ang mga sugat sa balat, ulser, at sunog sa balat dulot ng araw. Ang Trypsin ay isang enzyme na makatutulong upang paghiwalayin at tanggalin ang patay na balat at tisyu. Ang Balsam Peru ay isang banayad na pamatay ng bakterya na makatutulong upang maiwasan ang pagdami ng bakterya at maaari ding makatulong sa pagsibol ng mga selula (cell) ng balat. Idinagdag ang Castor Oil upang maprotektahan at pagalingin ang apektadong lugar sa balat. Maaari ring bawasan ng produktong ito ang amoy mula sa ilang mga sugat. Ang gamot na ito ay ginagamit lamang para sa balat. Iwasang magwisik sa mga mata. Karaniwan itong inilalapat ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw o base sa direksyon ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Maaaring mangyari ang pansamantalang sakit o kirot sa apektadong lugar. Sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa mga epektong ito ay nanatili o lumala. Maaaring madalang na magkaroon ng malubhang impeksiyon ang paggamot sa mga sugat sa balat at ulser sa pamamagitan ng paghiwalay at pag-aalis ng patay na balat at tisyu. Maaaring mangyari ang pansamantalang sakit o kirot sa apektadong lugar. Sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa mga epektong ito ay tumagal o lumala. Humingi ng agarang atensiyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon kabilang ang: butlig o bungang-araw, pangangati o pamamaga lalo na ng mukha, dila, at lalamunan, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas agad na sabihin sa iyong doktor: kapuna-puna na hindi sinasadyang pagbaba ng timbang; paulit-ulit na pagsusuka; pagsusuka ng dugo; anemia; mga itim na 'tarry' na dumi ng tao; pinaghihinalaan o nakumpirma na gastric ulser; kakulangan ng cyanocobalamin (Vitamin B12). Bago gamitin ang produktong ito, sabihin sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung mayroon kang anumang mga alerdyi. Hindi inirerekomendang gamitin para sa mga sariwang pamumuo ng dugo ang produktong ito . Ang produktong ito ay ligtas na gamitin sa panahon ng pagbubuntis. Hindi pa alam kung ang produktong ito ay sumasama o humahalo sa gatas ng ina. Kumunsulta sa iyong doktor bago magpasuso. ...