Grifulvin V


Ortho | Grifulvin V (Medication)


Desc:

Isang antifungal antibiotic ang Grifulvin V o griseofulvin na nakikipaglaban sa mga impeksyon na dulot ng fungus. Ginagamit ito upang bigyan ng lunas ang mga impeksyon tulad ng ringworm, alipunga, jock itch, at mga fungal infection ng anit, kuko, o kuko sa paa. Inumin ang gamot na ito ayon sa itinuro ng iyong doktor. Para sa pinakaepektibong resulta, ito ay mabuting inumin pagkatapos ng kumain na mayroong ng katamtamang dami ng taba. Tungkol sa mga tagubilin sa pagdidiyeta kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko, lalo na kung nasa diyeta na mababa ang taba. Nakabatay ang dosis sa iyong kondisyong medikal at tugon sa gamutan. Para naman sa mga bata, naka-ayon sa timbang ang ibibigay na dosis. Ang haba ng gamutan ay nakasalalay sa kung anong uri ng impeksyon ang iyong nararanasan. ...

Side Effect:

Posibleng mayroong ilang mga epekto matapos gamitin ang gamot na ito tulad ng: sakit ng ulo, pagduwal, pagsusuka, pagtatae, pagkabalisa sa tiyan, pagkapagod, pagkahilo, o problema sa pagtulog ay maaaring mangyari. Alinman sa mga epektong ito ay lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Agad na sabihin sa iyong doktor kung ang alinman sa mga seryosong epekto ang naranasan: pamamanhid / panginginig ng mga kamay o paa, pagbabago sa pag-iisip o kalooban (halimbawa pagkalito, problema sa paggawa ng mga normal na gawain), sunburn na pantal, mga pagbabago sa pandinig, hugis ng paru-paro pantal sa mukha (paligid ng ilong at pisngi), sakit ng kasukasuan o kalamnan. Agad na sabihin sa iyong doktor kung ang alinman sa mga seryosong epekto ay nakita: pamumula ng mata o balat, sakit sa tiyan, patuloy na pagduduwal o pagsusuka, sobrang dilaw o mabulang ihi, pagbabago sa dami ng ihi, palatandaan ng impeksyon (halimbawa lagnat , paulit-ulit na pamamagang lalamunan). Para sa matagal o paulit-ulit na paggamit ng gamot na ito ay maaaring magresulta sa oral thrush o isang bagong impeksyon katuald ng vaginal yeast infection. Kung napansin mo ang mga puting patch sa iyong bibig, isang pagbabago sa paglabas ng ari, o iba pang mga bagong sintomas kumunsulta agad sa iyong doktor. Kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas humingi ng agarang atensyong medikal ng isang seryosong alerdyi katulad ng: pantal, pangangati o pamamaga (lalo na sa mukha, dila, lalamunan), problema sa paghinga, matinding pagkahilo. ...

Precaution:

Ang Grifulvin V ay hindi mo dapat gamitin kung ikaw ay alerdye sa griseofulvin, kung mayroon kang problema sa atay, porphyria, o kung ikaw ay buntis. Bago ka gumamit ng griseofulvin, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa atay, sakit sa puso, lupus, o isang allergy sa penicillin. Iwasan ang pagbibilad sa sikat ng araw. Maaaring kang gawing mas sensito sa araw ng Grifulvin V. Magsuot ng damit na proteksiyon at gumamit ng sunscreen (SPF 30 o mas mataas) kapag nasa labas ka. Maaaring dagdagan ang ilang mga epekto ng griseofulvin ang pag-inom ng alak. Gamitin ang gamot na ito ayon sa iniresetang haba ng oras. Ang iyong mga sintomas ay maaaring mapabuti bago mawala ang. Maaari ring dagdagan ang iyong panganib na magkaroon ng karagdagang impeksyon na lumalaban sa antibiotics dahil sa paglaktaw ng dosis. Ang Grifulvin V ay hindi panglunas sa impeksyon tulad ng karaniwang sipon o trangkaso. ...