Guanfacine - oral


AstraZeneca | Guanfacine - oral (Medication)


Desc:

Ang Guanfacine ay gamot para sa utak. Binabawasan ng gamot na ito ang signales ng mga nerbs mula sa utak patungo sa mga daanan ng dugo at puso. Pinapakalma nito ang daluyan ng dugo upang mas maging madali ang pagdaloy ng dugo at magkakaroon ng mabagal na tibok ng puso. Ang gamot na ito ay ginagamit lamang o kasabay ng ibang uri ng mga gamot sa Altapresyon. Ang pagpapababa ng prisyon sa dugo ay nakakatulog upang maiwasan ang stroke, atake sa puso, at mga problema sa bato. ...

Side Effect:

Kumonsulta agad sa iyong doctor kung makakaranas ng bihira pero delikadong epekto ng gamot na ito tulad ng:matinding pagkahilo, mabilis o mabagal na pagtibok ng puso, pagkawalan ng malay, paiba-ibang kalooban at pakiramdam tulad ng depresyon at pagkalito. Panunuyo ng labi o bibig, pagkaantok, pagkahilo, hirap sa pagdumi, palaging pagod na pakiramdam at panghihina ay maaari ring maranasan. Bihirang pagkabawas ng abilidad sa sekswal ang maaari ring maranasan. Malalang reaksyong alerdyi ay bihira o maaaring hindi maranasan sa gamot na ito. ...

Precaution:

Ipaalam sa inyong doktor o sa parmasyutikaang anumang uring sakit na naranasan noon, lalo na sa:anumang uri ng sakit sa batoat atay bago simulant ang pag-inom ng gamot na ito. Makakaramdam ng pagkahilo at antok habang iniinom ang gamot na ito. Ipaalam din sa inyong doktor kung kayo ay may anumang uri ng alerdyi. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ito ay hindi inirerekomendang gamitin lalo na kung walang pahintulot ng iyong doktor. ...