Gyne Sulf


G & W Laboratories | Gyne Sulf (Medication)


Desc:

Ang Gyne Sulf ay naglalaman ng mga aktibong sangkap ng Triple sulfa Vaginal. Ito ay isang uri ng gamot upang maiwasan ang pagkakaroon ng impeksyon sa maselang bahagi ng pagkababae na ginagamit upang gamutin ang ilang mga impeksyong vaginal na sanhi ng bakteryang Gardnerella vaginalis. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pangangati o pagkasunog ng maselang bahagi ng pagkababae (vagina). Ang mga nararanasang ito ay unti-unting mawawala habang ang iyong katawan ay tumatanggap ng gamot. Kung hindi pa rin nawawala ang nararamdaman at patuloy pa rin itang nararanasan, maiging tumawag sa ang iyong doktor. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay nagkakaroon ng:pantal sa balat, pangangati ng maselang bahagi ng pagkababae (vagina). Kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, kontakin ang iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Huwag gumamit ng Triple Sulfa Vaginal kung ikaw ay mayroonkang isang reaksiyong alerdyi dito o sa iba pang gamot na nakabase sa Sulfa. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...