Halcinonide Topical


Pfizer | Halcinonide Topical (Medication)


Desc:

Ang Halcinonide ay ginagamit na panggamot sa pangangati, pamumula, pagkatuyo, pagtigas, pagkakaroon ng tila kaliskis, pamamaga, at pagkairita dala ng iba't ibang kondisyon ng balat. Maaring gumamit ng mga occlusive dresssing para makontrol ang psoriasis o ibang hindi makontrol na kondisyon. Marahang ipahid ang kaunting dami ng cream sa sugat hanggang mawala ito. Magpahid ng 0. 1% ng Halcinonide Cream sa apektadong lugar dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Ang Halcinonide Cream, 0. 1% ay mabisang lunas sa namamaga at nangangating manipestasyon ng corticosteroid-responsive dermatoses. ...

Side Effect:

Ang sumusunod na side effect na hindi kadalasang naiulat sa mga pinapahid na cortiscosteriods, pero maaring maganap madalas sa mga occlusive dressing (ang mga reaksyon ay nakalista sa pagkakasunod mula sa pagiging bihira ng pangyayari):paghapdi, pangangati, iritasyon, pagkatuyo, folliculitis, hypertrichosis, pagbubuo ng tigyawat, pamumutla, perioral dermatitis, allergic contact dermatitis, pamumuti at pamamasa ng balat, pangalawahing impeksyon, pagkasira ng balat, striae, at miliaria. ...

Precaution:

Ang isang urinary free cortisol test at ACTH stimulation test ay maaaring makatulong sa pagsusuri saHPA axis suppression. Ang mga batang nakalunok ng malaking dami ng pinapahid na cortiscosteroids ay maaaring mabiktima ng sistematikong pagkalason. Ang paglunok ng pinapahid na cortiscosteroids ay nagdudulot ng reversible hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis suppression, sintomas ng Cushing's syndrome, hyperglycemia, atglucosuria sa iilang pasyente. Ang paghahandang ito ay hindi para sa mata. ...