Haldol


Janssen Pharmaceutica | Haldol (Medication)


Desc:

Ang Haldol/haloperidol ay ginagamit panggamot sa mga psychotic disorders (mga kondisyong na nagdudulot ng problema sa pagtukoy kung alin sa mga bagat o ideya ay totoo at mga bagay o ideya na hindi totoo). Ang Haldol ay pangontrol sa motor tics (hindi makontrol na paggalaw ng iilang bahagi ng katawan) at verbal tics (hindi makontrol na paguulit-ulit ng mga tunog o salita) sa mga matatanda at bata na may Tourette's disorder (kondisyong tumutukoy sa motor o verbal tics). Ang haldol ay ginagamit na panglunas sa problema sa pag-uugali gaya ng magagalitin, agresibong pag-uugali o hyperactivity sa mga bata na hindi magamot sa pamamagitan ng psychotherapy o ibang mga gamot. Ang haldol ay kabilang sa mga grupo ng gamot na tinatawag na conventional antipschotics. Gumagana ito sa pagbabawas ng abnormal na excitement sa utak. ...

Side Effect:

Ang pinakamadalas na side effect na konektado sa Haldol ay mga extrapyramidal effect (biglaan, madalas na paggalaw, hindi kontroladong paggalaw ng ulo, leeg, braso, katawan, o mata), hilo, hyperactivity, pagkapagod, at pagduduwal. Sedasyon, pagtaba, problema sa ereksyon, iregularidad sa pagreregla, insomnia, gynecomastia, nanunuyong bibig, pagduduwal, pagsusuka, at konstipasyon ay madalas. Ang Haldol maaaring magdulot ng isang kondisyong tinatawag na orthostatic hypotension sa unang antas ng gamutan (unang linggo o dalawa). Ang orthostatic hypotension ay nagdudulot sa mga pasyente na mahilo kapag bumabangon o nakaupo dahil sa pagbaba ng presyon sa dugo. Abnormal na tibok ng puso, biglaang pagkamatay, mga seizure, pagbaba ng mga pula at puting selyula ng dugo, at sintomas ng withdrawal ay maaaring maganap. ...

Precaution:

May iilang kondisyong medikal ay maaaring makipag-interact sa Haldol. Sabihin sa iyong doktor o pharmacist kung meron kang anumang kondisyong medikal, lalo na kung meron ka ng mga sumusunod:Kung meron kang allergy sa gamot, pagkain, o ibang substansya; kung ikaw ay may ginagamit na gamot na , kung meron kang iniinom na gamot na presciption o nonprescription, gamot na herbal, o dietary supplement; kung meron kang sakit sa dugo na porphyria, mababang lebel ng puting selyula ng dugo. problema sa electrolyte (hal. mababang magnesium sa dugo, mababang potassium sa dugo), o mababa o mataas na presyon ng dugo; kung nagkaroon ka na history dementia, sakit sa Alzheimer, mga seizure, abnormal na electroencephalogram (EEG), problema sa thyroid, neuroleptic malignant syndrome (NMS), o mababang lebel ng puting selyula ng dugo dala ng gamot; kung meron kang problema sa puso o iregular na tibok ng puso (hal. QT prolongation, long QT syndrome), o kung may ang pamilya mo ay kasaysayan ng mga sumusunod na kondisyon; kung meron kang mababang lebel ng prolactin sa dugo o kasaysayan ng kanser (hal. suso, lapay, pituitary), o kung ikaw ay may panganib ka magkaroon ng kanser sa suso. Ang mga nakatatandang pasyente na may psychosis na konektado sa dementia at ginagamot gamit ang mga antipsychotic na droga gaya ng haloperidol ay may mataas na tsansa ng kamatayan. Hindi rekomendado na gamitin ang gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso galing sa iyong doktor. ...